Wpis do KRS

Założenie własnej działalności gospodarczej wymaga dopełnienia wielu ważnych formalności, bez których przedsiębiorca nie może zacząć funkcjonować na rynku. Jednym z obowiązków, który ciąży na wielu przedsiębiorcach jest konieczność dokonana wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W sytuacji, gdy taki wpis nie zostanie dokonany w odpowiednim terminie, spółka zostanie zlikwidowana.

Jakie spółki muszą zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego?

Wpis do rejestru przedsiębiorców, który prowadzą właściwe dla miejsca założenia działalności gospodarczej Krajowe Rejestry Sądowe, jest niezbędny m.in. w przypadku założenia spółki oraz wielu innych rodzajów działalności. Wpis do KRS niezbędny jest w przypadku założenia:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej,
 • spółki europejskiej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki akcyjnej
 • i spółki komandytowo-akcyjnej.

Wszystkie powyższe rodzaje spółek wymagają wpisania się do rejestru przedsiębiorców. Jeżeli obowiązek ten nie zostanie wypełniony, to właściciele spółki zostaną wezwani do dokonania wpisu pod rygorem kary grzywny. W przypadku uchylania się od obowiązku rejestrowego spółka zostanie zlikwidowana. Wpis do KRS nie jest jedynym obowiązkiem przedsiębiorcy, bo zakładając działalność gospodarczą, trzeba także dokonać zgłoszeń innym organom ewidencyjnym.

– „Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ciąży na założycielu spółki. Może on także wyznaczyć swojego pełnomocnika np. adwokata zajmującego się obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Wpisu do KRS można dokonać osobiście, listownie i przez Internet, co może być dużym ułatwieniem, jednak warto wiedzieć, że nie zawsze dopełnianie formalności związanych z rejestracją działalności drogą elektroniczną musi być korzystnym rozwiązaniem” – wyjaśnia ekspert Kancelarii Adwokackiej DR BEATA BIENIEK z Zabrza.

Dokumenty niezbędne podczas dokonywania wpisu w KRS

W celu dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców, który prowadzi KRS, trzeba udać się do oddziału właściwego dla miejsca rejestracji działalności gospodarczej sądu rejestrowego. Ważne: wniosek musi dotyczyć typu założonej spółki, bo dokumenty nie są identyczne dla każdej z rodzajów prowadzonej działalności. Następnie należy wypełnić wniosek, wpisując m.in.:

 • nazwę założonej spółki,
 • adres spółki,
 • dane wszystkich wspólników,
 • dane członków organów zarządczych
 • oraz dane dotyczące oddziałów spółki.

Po wypełnieniu wniosku trzeba złożyć go we właściwym sądzie rejestrowym oraz uiścić związane ze złożonym wnioskiem opłaty. W celu uniknięcia problemów oraz nieprawidłowego wypełnienia wniosku warto skorzystać z pomocy prawnej, która jest szczególnie przydatna w przypadku początkujących przedsiębiorców. Dla osób, które nie mają czasu na dopełnienie wszystkich formalności, doskonałym wyborem będzie wyznaczenie pełnomocnika.