Jednym z największych wyzwań w dobie postępującej globalizacji jest sprostanie potrzebie związanej z transportem towarów. Międzynarodowy handel wymusza konieczność nieustannej organizacji transportów pomiędzy kontynentami.

Transport sprzed ery multimodalnej

Okres po II wojnie światowej to czas, kiedy pojawiły się możliwości masowego podróżowania na dużych odległościach. Wraz z rozwojem rynku turystycznego pojawiła się potrzeba rozwoju branży transportu towarów. Tradycyjny przewóz produktów posiadał wiele barier, które ograniczały możliwość szerokiego i zoptymalizowanego kosztowo przewozu produktów na dużych odległościach. Kryzys w branży potęgował gwałtowny, wielokrotny wzrost wymiany handlowej.

Trudności w transporcie przed wynalezieniem transportu modułowego można scharakteryzować następująco:

 • rosnąca konkurencja pomiędzy firmami transportowymi,
 • niski poziom infrastruktury transportowej,
 • obciążenie istniejących sieci dróg,
 • zatłoczenie przejść granicznych,
 • zanieczyszczanie środowiska przez konwencjonalne środki transportu (pojazdy samochodowe).

Transport multimodalny – odpowiedź na problemy branży przewozowej

Łączenie kilku gałęzi transportu w ramach pojedynczego przewozu jest odpowiedzią na trudności związane z przewozem towarów pomiędzy miejscami oddalonymi o wiele tysięcy kilometrów oraz tych oddzielonych zbiornikami wodnymi.

Definicję transportu multimodalnego można określić jako przewóz towarów pomiędzy dwoma lokalizacjami przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie jednej umowy. Za organizację oraz opiekę nad towarem od miejsca nadania do miejsca docelowego odpowiada operator transportu multimodalnego.

Do realizacji transportu multimodalnego wykorzystuje się następujące gałęzie transportu:

 • transport samochodowy,
 • transport kolejowy,
 • transport morski,
 • transport śródlądowy.

Organizacja przewozu towarów pomiędzy kontynentami stanowi spore wyzwanie – nie tylko z powodu ogromnej odległości dzielącej dwa regiony. Przeszkody stanowią również przejścia graniczne, zły stan infrastruktury, zatłoczone ulice, górzyste tereny czy zmiany warunków atmosferycznych.

Sprawna organizacja takiego transportu przy uwzględnieniu możliwie niskich kosztów, czasu dzielącego załadunek od rozładunku oraz bezpieczeństwa ładunku możliwa jest tylko przy wykorzystaniu co najmniej dwóch gałęzi transportu. Przekłada się to pozytywnie na wszystkie parametry przewozu, na czele z redukcją kosztów do minimum. Takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie optymalnego środka transportu na danym odcinku trasy. W obrębie kilkunastu tysięcy kilometrów, naturalne jest to, że w pierwszej oraz ostatniej fazie transportu niezbędny będzie transport drogowy, dający możliwość realizacji usługi door to door, natomiast właściwa część przewozu odbywać się może za pośrednictwem kolei lub innego rodzaju transportu – np. oceanicznych transportowców czy samolotów towarowych.

Komu zlecić organizację transportu multimodalnego?

Na czym polega organizacja transportu multimodalnego przez operatora? Organizator transportu multimodalnego dla klientów, w ramach zleceń transportowych, wykonuje:

 1. precyzyjne sformułowanie podstawowych danych związanych z lokalizacją załadunku/rozładunku;
 2. określenie specyfikacji logistycznej przesyłki;
 3. dobór odpowiednich środków transportu oraz jednostek ładunkowych (kontener/paleta), które zagwarantują optymalne wykorzystanie dostępnych gałęzi transportowych pomiędzy lokalizacją A i B;
 4. zlecenie transportu odpowiednim firmom na poszczególnych odcinkach trasy;
 5. sporządzenie i podpisanie umowy transportu multimodalnego;
 6. przejęcie odpowiedzialności za towar w momencie załadunku;
 7. nadzór nad transportem;
 8. przekazanie towaru docelowemu odbiorcy.

Operator transportu multimodalnego odpowiedzialny jest także za dodatkowe usługi związane przede wszystkim z przeładunkami i magazynowaniem towaru w trakcie transportu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Renomowani operatorzy udostępniają również możliwość stałego monitorowania przesyłki w trasie. Po jego stronie leżą też odprawy celne.

Największą zaletą tego rozwiązania jest kompleksowość usługi, ponieważ właściciel towaru zlecający transport w pełni oddaje organizację, realizację oraz nadzór nad transportem swojemu operatorowi, który planuje trasę, wybiera podwykonawców oraz wypełnia dokumenty. Tego rodzaju outsourcing pozwala na efektywne i optymalne wykorzystanie możliwości, jakie dają nam współczesne gałęzie transportu.

Przy wyborze operatora należy kierować się jego doświadczeniem w organizacji transportów multimodalnych. Jakie cechy powinien mieć idealny operator? Należą do nich:

 • elastyczność,
 • poszukiwanie rozwiązań optymalnych pod kątem ceny i jakości,
 • posiadanie bogatej sieci kontaktów z podwykonawcami z różnych gałęzi transportu.

Źródło: Symlog – firma spedycyjna