Garaż pozwala na zabezpieczenie swojego samochodu przed uszkodzeniami spowodowanymi działaniami osób trzecich lub sił natury. Zaparkowany pod gołym niebem samochód szybciej niszczeje. Jest też problem zimą z jego odśnieżaniem i usuwaniem szronu z szyb. Jeśli tylko mamy taką możliwość, dobrze by było umieścić samochód we własnym garażu. Czy trzeba zdobyć pozwolenie na budowę takiego obiektu na własnej działce – budowlanej lub rekreacyjnej?

Przepisy obowiązującego prawa

Ustawa Prawo budowlane z 2010 roku pozwala na postawienie garażu bez uzyskania pozwolenia na budowę z urzędu. W niektórych przypadkach inwestor chcący wybudować garaż może skorzystać z trybu prostszego, polegającego na możliwości zrealizowania obiektu na podstawie zgłoszenia. Niemniej, może być to jedynie obiekt tymczasowy lub gospodarczy służący do postoju pojazdu. W takim charakterze mogą zostać wykorzystane na przykład garaże metalowe, które oferuje firma Alicja.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo budowlane, bez zezwolenia na budowę, na podstawie zgłoszenia można wybudować garaż wyłącznie nietrwale związany z gruntem i przewidziany do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, choć nie później niż przed upływem 120 dni od daty rozpoczęcia budowy określonej w zgłoszeniu.  Jeśli garaż miałby stać na naszej działce dłużej niż 120 dni, wówczas inwestor obowiązkowo na jego usadowienie musi pozyskać pozwolenie na budowę, choćby i był nietrwale związany z gruntem.

Innym sposobem na legalne postawienie garażu na swojej działce bez uzyskiwania pozwolenia na budowę, jest wybór budynku gospodarczego przeznaczonego do wykorzystywania jako garaż. Taki budynek musi spełnić jednak wymogi art. 29 ust. 1 pkt 2, czyli być obiektem wolnostojącym, o powierzchni zabudowy do 25 mkw, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw działki. Budowa takiego obiektu nie wymaga pozwolenia na budowę, choć inwestor ma obowiązek jego zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Ostateczna decyzja w gestii starosty

Jednak ostateczna ocena tego, czy planowana inwestycja będzie wykonana na podstawie zgłoszenia czy pozwolenia na budowę należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jeśli starosta oceni, że garaż, który chce postawić inwestor nie jest budynkiem prowizorycznym, tymczasowym, będzie konieczne pozwolenie na budowę i przejście przez formalny proces ubiegania się o wydanie takiej decyzji. Będzie to obowiązkowe, jeśli inwestor zechce wybudować garaż murowany.