Rodzaje opakowań

Branża techniczna, czyli m.in. producenci sprzętu elektronicznego oraz firmy działające w sektorze motoryzacji, mają bardzo duże wymagania dotyczące wybieranych opakowań ich produktów. Wszystkie stosowane w branży technicznej opakowania muszą zapewnić umieszczanym w nich produktom odpowiednie warunki przechowywania oraz zabezpieczyć je przed wieloma szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i przed uszkodzeniami mechanicznymi. W artykule dokładniej opisujemy, jakie wymagania muszą spełniać takie opakowania oraz jakie ich rodzaje są najczęściej stosowane przez producentów.

Jakie wymagania są stawiane opakowaniom w branży technicznej?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, stosowane w branży technicznej opakowania muszą przede wszystkim zapewniać umieszczanym w nich produktów właściwe warunki do transportu i do przechowywania. Przede wszystkim muszą je chronić przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, czyli m.in. przed dużą wilgocią, ryzykiem korozji oraz oddziaływaniem elektrostatycznym. W przypadku np. sprzętu elektronicznego wszystkie czy czynniki mogłyby po prostu doprowadzić nie tylko do uszkodzenia, ale nawet do całkowitego zniszczenia przewożonych lub przechowywanych urządzeń czy części elektronicznych. Automatycznie wiązałoby się to z dużymi stratami producenta, dlatego też na wyborze odpowiednich opakowań takich produktów nigdy nie można oszczędzać.

Jak dodaje nasz rozmówca, specjalista z firmy Supravis w Bydgoszczy, która jest jednym z największych w kraju producentów opakowań z tworzyw sztucznych, także takich stosowanych w branży technicznej: W branży technicznej dużym wyzwaniem jest wybór takich opakowań foliowych, które będą miały odpowiednią wielkość. Często bowiem przygotowywane do transportu, a później składowane produkty, mają duże gabaryty lub po prostu niestandardowe kształty. W takich przypadkach oczywiście też jesteśmy w stanie dać naszym klientom możliwość pełnego zabezpieczenia ich towarów.

Rodzaje opakowań – rękawy foliowe

Podstawowym rodzajem stosowanych w branży technicznej prezentowanych opakowań foliowych są rękawy foliowe do pakowania. Tego typu akcesoria charakteryzują się dużą długością i szerokością, dzięki czemu łatwo można w nie zapakować nawet produkty, które mają duże gabaryty lub bardzo nietypowe kształty. Pakowanie w nie sprzętu technicznego nie jest zbyt trudne i jednocześnie daje też możliwość zapewnienia mu odpowiednich warunków i ochrony na czas przechowywania.

Często do pakowania produktów o nietypowym kształcie i większym gabarycie stosowane są też specjalne folie i rękawy termokurczliwe. Dzięki temu, że idealnie przylegają do zapakowanych produktów, gwarantują one dużą ochronę przede wszystkim przed różnymi czynnikami zewnętrznymi.

Opakowania antystatyczne

W przypadku elektroniki zastosowanie mają przede wszystkim opakowania foliowe, które odznaczają się właściwościami antystatycznymi lub/i antykorozyjnymi. Opakowania antystatyczne są w stanie chronić szczególnie wrażliwe produkty przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. Tego typu opakowania są stosowane przede wszystkim do ochrony niewielkich urządzeń lub części elektronicznych, np. baterii, kart pamięci lub podzespołów komputerowych. Ten rodzaj opakowań to przede wszystkim niewielkie woreczki antyelektrostatyczne oraz nieco większe woreczki strunowe antystatyczne.

Co ważne, takie opakowania zazwyczaj zapewniają pakowanym w nie produktom także ochronę przed wilgocią i przed kurzem.

Opakowania antykorozyjne

Ważnym rodzajem opakowań, które stosuje się w branży technicznej, są specjalistyczne opakowania antykorozyjne, a w zasadzie dodawane do opakowań akcesoria w postaci pochłaniaczy wilgoci. Ich zadaniem jest ochrona zapakowanych w nie towarów przed ewentualnymi uszkodzeniami sprzętu, do którego mogłoby dojść na skutek kondensacji pary wodnej. Pochłaniacze wilgoci są umieszczane w saszetkach. Wstawione do opakowania niwelują znajdującą się w ich wilgoć, czym hamują ryzyko powstania negatywnych skutków dla zapakowanych produktów. Najczęściej w saszetkach o działaniu antykorozyjnym znajduje się żel krzemionkowy.