głosowanie online

Głosowanie online to alternatywa do fizycznej obsługi głosowań. Dowiedz się dlaczego ta forma jest atrakcyjna i jak możesz wykorzystać ją w firmie.

 

W jakim celu przeprowadza się głosowania w firmie?

Głosowania w firmach dotyczaą przede wszystkim kwestii organizacyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poruszane są na nich kluczowe tematy, o których mają decydować członkowie zarządu, współnicy lub akcjonariusze.

Dla części uchwał może zajść potrzeba przeprowadzenia ich z utajeniem osób głosujących lub oddawanych głosów.

Mogą to być tajne głosowanie rady nadzorczej w sprawach osobowych zwykle związane z osobami zarządzającymi spółką lub decyzje związane z budżetem lub kierunkiem rozwoju firmy.

Obecnie spotkanie rad nadzorczych nie musi być organizowane jako walne zgromadzenia w siedzibie firmy. Głosowania online z powodzeniem mogą zastąpić tą formę.

Jak działa głosowanie online?

Głosowania online są bezpieczną formą, dzięki której możesz sprawniej zarządzać swoją firmą.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym oddają głosy poprzez przygotowaną platformę. W tym samym miejscu wyświetla się wynik głosowania, do któryego mają dostęp wszyscy uczesztnicy ( w wypadku głosowania jawnego). Dodatkowo raport z  głosowania może zostać udostępniony później lub wysłany uczestnikom.

Głos można oddać poprzez zdalne połączenie z domu, ze swojego biura, ale również w sali spotkania. Jednocześnie każdy z uczestników zostanie ochroniony i nie będzie miał potrzeby np. podnoszenia ręki w celu odpowiedzenia się za lub przeciw.

Głosowanie można rozpocząć na dowolnym urządzeniu, a intuicyjny system nie przysparza kłopotów w obsłudze witryny zarówno ze strony głosujących jak i osób przeprowadzających głosowanie.

Głosowanie można zorganizować poprzez specjalny program, który nie tylko daje narzędzie do jego przeprowadzenia, ale też możliwość połączenia go ze zdalnym spotkaniem podczas, którego może nastąpić cala narada razem z prezentacją zagadnienia.

Głosowanie online to duże uproszczenie. Analizuj wyniki na swoim komputerze bez potrzeby samodzielnego podliczania.

Komfort uczestników głosowania

Głosowanie tajne daje większe poczucie bezpieczeństwa dla osób, które biorą w nim udział.

Przede wszystkim dzieje się to przez fakt, że inni uczestnicy spotkania, czy współpracownicy nie widzą naszego głosu. Głos umieszczany jest w systemie.

Ponadto sam system jest mocno chroniony i dostęp do niego jest możliwy jedynie przez samodzielnie zdefiniowane hasło.

To usprawnienie docenią również właściciele firm, którzy oszczędzają czas i koszty przy jednoczesnym zapewnieniu większej frekwencji na głosowaniu i zagwarantowaniu jego prawidłowego przebiegu.