odzież ochronna

Przy wyborze odzieży ochronnej zwraca się uwagę na wiele elementów. Są to głównie krój, fason, kolorystyka, wygoda użytkowania, właściwości materiału. Należy pamiętać, że odzież taka musi spełniać określone wymogi wskazane w przepisach prawa i normach. Zawarto w nich zalecenia dotyczące procesu projektowania, produkcji i doboru materiałów dla ubrań roboczych. Dowiedz się, dlaczego warto zwrócić również uwagę na oznakowanie CE.

Znaczenie znaku CE w przypadku odzieży ochronnej

Rolą odzieży ochronnej jest odpowiednie zabezpieczenie użytkownika przed działaniem niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia czynników. Jest to ważny element środków ochrony indywidualnej. Po 1 maja 2004 roku, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, odzież ochronna musi być oznaczona znakiem CE. Pracodawca ma obowiązek doboru właściwych ubrań roboczych, które zapewnią bezpieczeństwo na wybranym stanowisku pracy. Certyfikacji podlega odzież ochronna kategorii I II oraz III. Dzięki temu spełnia ona swoje zadanie i jest zgodna z dyrektywami UE.

Jak wskazują specjaliści firmy AMW, certyfikowanie odzieży ochronnej to sposób na kontrolowanie jej jakości. W efekcie jest ona bezpieczna dla użytkowników, a producenci poddali ją ocenie zgodności z wymogami wyznaczonymi przez regulacje Unii Europejskiej. Oznaczony w ten sposób produkt może być dopuszczony do obrotu na obszarze państw UE. Znak CE musi być umieszczony na poszczególnych elementach odzieży w sposób widoczny.

Na co jeszcze zwrócić uwagę wybierając odzież ochronną?

Bez względu na zagrożenia, jakie występują na danym stanowisku pracy, podczas zakupu odzieży ochronnej warto zwrócić uwagę na:

  • odpowiedni rozmiar,
  • dopasowanie do płci pracownika,
  • ocieplenie,
  • wodoodporność,
  • sposób wykończenia,
  • brak luźnych elementów, które mogłyby stanowić zagrożenie podczas pracy.

Odzież ochronna musi być atestowana w całości. Nie należy dokonywać w niej samodzielnych przeróbek ani udoskonaleń. Mogłaby w ten sposób stracić swoje właściwości.

 

Wysoce specjalistyczna odzież ochronna jest najbardziej charakterystyczną grupą odzieży roboczej. W jej przypadku certyfikacja ma największe znaczenie, gdyż ubrania te chronią pracowników przed czynnikami, które mogą spowodować najgroźniejsze następstwa dla użytkowników. Dotyczy to np. odzieży chroniącej przed substancjami i mieszaninami chemicznymi oraz biologicznymi. W tej grupie są też specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne, przeciwbiologiczne oraz odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem i wysoką temperaturą.