humanista

Stereotypy na temat studiów humanistycznych są bezlitosne, studenci takich kierunków zaś – traktowani lekceważąco. Mimo negatywnego nastawienia względem humanistów, akademia humanistyczna w Pułtusku cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich i studiów I i II stopnia. Wszechstronne wykształcenie wciąż bowiem jest pożądane.

Kim jest humanista?

Humanista to osoba zainteresowana naukami humanistycznymi, a więc – studiująca lub posiadająca wykształcenie kierunkowe. Chociaż zawody należące do sektora humanistycznego najczęściej nie należą do dobrze płatnych, samo wykształcenie może stanowić podstawę dla nieszablonowej ścieżki kariery zawodowej, opartej na prowadzeniu własnej działalności. Humanista najczęściej bardzo dobrze mówi po polsku, ma tzw. lekkie pióro i z łatwością nawiązuje i podtrzymuje relacje. Akademia humanistyczna w Pułtusku proponuje kierunki studiów zaprojektowane zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami współczesnego rynku pracy. 

Akademia humanistyczna w Pułtusku – różne ścieżki kształcenia

Oferta edukacyjna akademii humanistycznej w Pułtusku obejmuje studia I i II stopnia, realizowane w formie niestacjonarnej i studia online, realizowane w trybie niemal w pełni zdalnym. Wśród proponowanych kierunków studiów rokrocznie pojawiają się Historia, Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Politologia i Bezpieczeństwo Narodowe. 

Podjęcie jednej z powyższych ścieżek kształcenia, wbrew obiegowej opinii, może być początkiem kariery zawodowej. Tym bardziej że w czasie trwania studiów, jako słuchacz masz możliwość podjęcia pracy zawodowej, a w efekcie – zdobywania doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy. 

Absolwent akademii humanistycznej na rynku pracy

Zaskoczeniem dla wielu jest fakt, że absolwenci akademii humanistycznych dobrze i bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Odpowiadają za to pasja, z jaką realizują studia (i zdobywają doświadczenie) i umiejętności miękkie, pożądane przez pracodawców – komunikatywność (humaniści perfekcyjnie posługują się językiem polskim, dzięki czemu nie mają kłopotów z formułowaniem myśli), otwartość i pozytywne nastawienie do zmian. Humaniści najczęściej biegle posługują się co najmniej jednym językiem obcym, dodatkowo – potrafią bezbłędnie odczytywać emocje innych. Wśród humanistów nie brakuje także ludzi kreatywnych – stąd tak wielu z nich odnosi sukcesy jako właściciele małych i dużych firm.