audyt kadrowo-płacowy

Audyty pozwalają na uzyskanie precyzyjnych informacji o działaniu różnych obszarów firmy. Wśród tego typu badań znajdują się także audyty kadrowo-płacowe. Kiedy i dlaczego warto z nich korzystać?

Czym jest audyt kadrowo-płacowy?

Audyty kadrowo-płacowe to specjalne audyty dotyczące obszaru kadr i płac w przedsiębiorstwie. Badania te są skoncentrowane przede wszystkim na dokładnym skontrolowaniu dokumentacji kadrowo-płacowej, która określana jest także jako dokumentacja pracownicza.

W jakim celu przeprowadza się audyty kadrowo-płacowe?

Prowadzony w firmie audyt kadrowo-płacowy pozwala na sprawdzenie, czy tworzona i gromadzona przez nią dokumentacja kadrowo-płacowa jest prawidłowa. Za pomocą audytu tego typu można także zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości, w tym między innymi:

  • braki w dokumentacji,
  • nieprawidłowe naliczenia,
  • błędy w dokumentowaniu kadr i płac.

W wyniku audytu kadrowo-płacowego firma może następnie wprowadzić odpowiednie procedury naprawcze, które pozwolą jej na skorygowanie obszarów, w których pojawiły się nieprawidłowości.

Kiedy warto przeprowadzić audyt kadrowo-płacowy?

Audyty kadrowo-płacowe mogą być prowadzone wtedy, gdy w firmie widoczne są nieprawidłowości związane z obszarem kadr i płac. Także można z nich korzystać profilaktyczne, aby w porę wykryć błędy i zapobiegać ich pojawianiu się.

Firma może zlecić audyt dokumentacji kadrowo-płacowej jednorazowo albo też może korzystać z takich usług cyklicznie.

Jakie są główne zalety z prowadzenia audytów kadrowo-płacowych?

Dzięki rozwiązaniu, jakim jest audyt kadrowo-płacowy firma może mieć pewność, że jej dokumentacja dotycząca kadr i płac będzie prawidłowa. Audyt pozwala również wykrywać nieprawidłowości i zapobiegać im. To także redukuje ryzyko problemów z rozliczeniami z ZUS i innymi instytucjami, a także niebezpieczeństwo naliczenia ewentualnych kar.

Komu można zlecić wykonanie audytu kadrowo-płacowego?

Audyty w tym właśnie zakresie prowadzone są przez wiele firm zajmujących się świadczeniem usług audytowych przeznaczonych dla klientów biznesowych. Warto skorzystać z ich usług, aby mieć pewność, że dział firmy odpowiedzialny za kadry i płace funkcjonuje wydajnie i zgodnie z przepisami.