mikotoksyny

Badania mikotoksyny są bardzo popularne w rolnictwie. Dzięki nim możliwe jest rozpoznanie toksycznych substancji chemicznych. Są one tworzone przez niektóre gatunki pleśni. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że nie przez wszystkie. Dlatego tak ważne okazuje się wykonywanie precyzyjnych badań, umożliwiających trafne wykrycie zagrożenia. Sprawdź więcej szczegółów dotyczących tego zagadnienia, a także zobacz, jak zapobiegać powstawaniu mikotoksyn.

Wiele gatunków pleśni wytwarza toksyczne substancje chemiczne. Nierzadko spotyka się je na żywności, przede wszystkim na produktach zawierających zboża. Stanowią one zagrożenie dla ludzi i zwierząt, stopień niebezpieczeństwa zależy głównie od ilości tych substancji.

W jakim celu wykonuje się badania mikotoksyny?

Pracownik weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego Vet Lab Group mówi: Nie wszystkie pleśnie są toksyczne, niektóre z nich specjalnie stosuje się w trakcie produkcji żywności, a nawet antybiotyków. Wiele z nich ma bowiem korzystne dla zdrowia właściwości. Rozpoznanie szkodliwości pleśni umożliwiają badania mikotoksyny.

Badania mikotoksyny w rolnictwie pozwalają sprawdzić, czy dana substancja jest szkodliwa, a jeśli tak, to w jakim stopniu. Dzięki nim rozpoznaje się pleśni, których należy unikać, a także te, które mogą być dodane do żywności w celu podniesienia jej właściwości zdrowotnych. Należy pamiętać, że mikotoksyny są bardzo trwałe, w związku z czym znajdują się nawet w przetworzonych artykułach spożywczych.

Jak zapobiegać tworzeniu się mikotoksyn?

Badania mikotoksyny w rolnictwie mają bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, a tym samym zdrowia ludzi i zwierząt. Aby zapobiegać powstawaniu toksycznych substancji, konieczne jest zadbanie o odpowiednie warunki ekologiczne upraw. Przede wszystkim zaleca się wykorzystywanie zabiegów chemicznych, ponieważ stanowią one przeszkodę dla rozwoju pleśni. Poza tym istotne jest pilnowanie, by na polu nie znajdowały się zainfekowane rośliny.

Jeśli się pojawią, trzeba je jak najszybciej zlikwidować, aby skażenie się nie rozprzestrzeniało. W razie masowej infekcji zbóż rolnik nie może przeznaczyć zbiorów na cele konsumpcyjne, ale może je wykorzystać w inny sposób. Stanowi to jednak dla niego stratę finansową, dlatego tak ważne okazuje się zapobieganie powstawania mikotoksyn, a w razie ich pojawienia się, szybkie reagowanie.