Jeśli chodzi o sytuację z jakością materiałów budowlanych, które są dostępne na polskim rynku, jest ona bardzo zła. Jak pokazują wyniki badań – aż 61% próbek wyrobów budowlanych nie spełniło deklarowanych przez producentów wartości użytkowych. Na co zwrócić uwagę wybierając materiały budowlane?

Deklaracja środowiskowa

Wykonywana na podstawie normy EN 15804, deklaracja środowiskowa ustala zbiór wskaźników środowiskowych, które posiadają podstawy dla udokumentowania właściwości środowiskowych wyrobu. Jej celem jest identyfikowanie tych, które powodują mniejszy wpływ na środowisko. Przed rozpoczęciem analizy, gromadzi się dane w zakładzie produkcyjnym. Dzięki temu wiemy, które z wyrobów są bardziej, a które mniej szkodliwe. Informacje są poprawne naukowo, i możliwe do zweryfikowania i porównywania.

Zanim kupisz

Jak można przeczytać na stronie itb.pl, zanim produkt trafi do sprzedaży, musimy uzyskać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do obrotu. Proces ten jest regulowany przez Ustawę o wyrobach budowlanych. Najczęściej stosowaną metodą, by doprowadzić wyrób do obrotu, jest oznakowanie znakiem CE lub B. By je uzyskać, konieczna jest ocena zgodności danego produktu przez producenta, a następnie wydanie deklaracji zgodności. Wydajemy ją na własną odpowiedzialność. Uprawnienie do oceny potwierdzają certyfikaty ZKP. Znak budowlany (B) stosuje się po ocenie zgodności z Polską Normą bądź krajową aprobatą techniczną. Oznaczenia te dają pewność co do pochodzenia i jakości produktu, dlatego podczas zakupu, powinniśmy zwracać na nie szczególną uwagę.

Dodatkowo, wyroby powinny posiadać etykietę z parametrami, jak np. wytrzymałość na ściskanie materiału. Pamiętajmy, że muszą one spełniać normy unijne. To bardzo istotna kwestia, zwłaszcza, że wyniki badań nie napawają optymizmem. Warto znać podstawowe oznaczenia i być świadomym tego, jakie materiały budowlane wybieramy – w końcu to inwestycja na lata. Na wysokiej jakości produktów powinno zależeć nie tylko producentom, ale przede wszystkim klientom. Warto wybierać fachowców, którzy posiadają certyfikaty i zaufać im w kwestii badania materiałów budowlanych.