Prowadząc działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca musi zadbać o płynność finansową swojej firmy, ponieważ w przeciwnym wypadku stanie się nie wypłacalny i utraci zaufanie klientów. Borykanie się z kontrahentami, którzy zalegają z terminowymi płatnościami oraz z nieuczciwymi partnerami biznesowymi, jest coraz częściej spotykane a samodzielne dochodzenie swoich praw, jest prawie niemożliwe.

Działają jednak na rynku takie firmy jak kancelaria windykacyjna Warszawa jest w czołówce miast posiadających profesjonalnie wykształconych prawników skutecznie odzyskujących dla klienta zaległe należności.

Skuteczna windykacja Warszawa to prowadzenie takich działań jak:

  • Zbieranie informacji na temat sytuacji finansowej dłużnika
  • Śledzenie wpływu należności i operacji wykonywanych przez dłużnika
  • Próba polubownego dochodzenia zaległych należności
  • Skierowanie sprawy do sądu w celu nałożenia na dłużnika klauzuli natychmiastowej wymagalności zapłaty niezapłaconych roszczeń
  • Skierowanie windykacji należności do komornika i monitorowanie jej przebiegu

Prowadzenie sprawy przez taką placówkę jak firma windykacyjna Warszawa, gdzie jest możliwy dostęp do wszelkich rejestrów dłużników i ciągłe monitorowanie jego działalności na rynku, pozwala na trafne podejmowanie działań zmierzających do odzyskania dla wierzyciela długu. Reprezentowanie przez firmę windykacyjną spraw związanych z brakiem możliwości ściągnięcia zaległych środków finansowych, pozwala na prowadzenie sprawy przez doświadczonych i znających się na wierzytelnościach prawników.

Firma windykacyjna w Warszawie po zapoznaniu się ze zgłoszoną sprawą, stara się kontaktować pisemnie i osobiście z dłużnikiem w celu zgromadzenia informacji o możliwości oddania przez niego należności. Jeżeli takie czynności nie przynoszą rezultatu, prawnik kieruje sprawę do sądu oraz reprezentuje wierzyciela przed sądem wszystkich instancji.

Kancelaria prowadząca na rzecz wierzyciela windykację należności od dłużnika, przeprowadza wywiad gospodarczy, który polega na:

  • Sprawdzeniu ruchów na rynku dłużnika w danej branży
  • Powiązania dłużnika z innymi podmiotami gospodarczymi
  • Zweryfikowanie stanu posiadanych przez niego środków finansowych i innych zadłużeń

Aby zabezpieczyć się przed podobnymi problemami, klient może zlecić kancelarii windykacyjnej prowadzenie na jego rzecz monitoringu należności, dzięki czemu, jego sytuacja finansowa będzie stabilna, kancelaria na bieżąco będzie informowała przedsiębiorcę o terminowości wpływów należności. Podejmowane przez windykatora działania są zgodne z obowiązującym prawem.