Umowa kupna / sprzedaży nieruchomości, w tym także mieszkania, musi być podpisana z dochowaniem przepisów prawa. Kiedy można ją zawrzeć? W jakiej formie i gdzie musi być ona sygnowana? Artykuł został opracowany przez say-home.pl.

Jak wygląda umowa kupna / sprzedaży mieszkania?

Zgodnie z przepisami umowa kupna / sprzedaży mieszkania musi mieć formę pisemną. Nie ma zatem możliwości zawarcia jej ustnie. Jak kupić mieszkanie zgodnie z przepisami?

Aby transakcja doszła do skutku, umowa musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, w tym:
– dane o stronach transakcji nieruchomości
– informacje dotyczące nieruchomości wraz z oznaczeniem numeru księgi wieczystej
– cenę sprzedaży nieruchomości

Umowa zawierać może także inne elementy, które doprecyzowują warunki transakcji, między innymi sposób wniesienia zapłaty.

Kiedy można zawrzeć umowę kupna / sprzedaży mieszkania?

Umowa przy zakupie mieszkania na sprzedaż podpisywana jest w momencie, gdy strony są gotowe do zapłaty i przekazania praw własności do nieruchomości.

Gdy mieszkanie kupowane jest na kredyt, wtedy umowa podpisywana jest w momencie, gdy bank wydał pozytywną decyzję. Gdy mieszkanie jest nadal w budowie, wówczas strony na początku sygnują umowę przedwstępną kupna mieszkania, natomiast potem umowę ostateczną.

Umowa kupna / sprzedaży mieszkania tylko u notariusza

Należy pamiętać o tym, że umowy transakcji nieruchomości mogą być zawarte tylko u notariusza – muszą mieć one formę aktu notarialnego.

Umowa, która nie została podpisana w kancelarii notarialnej, nie ma mocy prawnej, dlatego nie może być podstawą do przeniesienia praw własności nieruchomości.