skup metali

Recykling obejmuje między innymi plastik, papier, jak również metale kolorowe.

Jednym z istotnych metali kolorowych jest aluminium, które znajduje zastosowanie chociażby w przemyśle samochodowym, w produkcji puszek na słodkie gazowane napoje, czy też w przemyśle lotniczym, jak również w budownictwie. Ponadto metal ten używa się do produkowania kabli i przewodów, folii spożywczej, jak również jako składnik stopu przy produkcji mosiądzu, stopów z cynkiem i brązu. Jeżeli posiadamy niepotrzebne aluminium,w wystarczy odwiedzić najbliższy skup metali i go sprzedać. Dzięki temu zyskamy dodatkowe pieniądze, jak również pośrednio będziemy chronić środowisko naturalne. Jak wygląda recykling aluminium ? Zostanie to wyjaśnione poniżej na przykładzie puszek aluminiowych.

Recykling puszek aluminiowych :

  • Wstępna obróbka mechaniczna – podczas niej odbywa się rozdrabnianie materiału na niewielkie kawałki o nieregularnych kształtach. Następnie przesiewa się je na sitach ( bębnowych, albo wtrząsowych ) celem oddzielenia od aluminium piasku, jak również innych dużo większych zanieczyszczeń. Później odbywa się separowanie za pomocą magnesu,
  • usuwanie farb i lakierów przy pomocy wysokiej temperatury – jest to dokładnie usuwanie zanieczyszczeń poprzez wypalenie materiału w piecu ( kontenerowym, lub obrotowym ), oraz kolejne przesiewanie na sicie,
  • topienie – proces topienia odpadów małocząsteczkowych, który odbywa się w piecach ryglowych, indukcyjnych, albo wannowych,
  • filtracja i rafinacja – oczyszczanie metalu z zanieczyszczeń niemetalowych,
  • proces odlewania.

Jakość otrzymanego aluminium określana jest przy pomocy trzech parametrów : zawartości metalu alkalicznych, zawartości cząsteczek wodoru, ilości cząsteczek niemetalicznych.

Czynniki, które utrudniają recykling wyrobów wykonanych z aluminium :

  • dość duża wilgotność,
  • obecność innych materiałów : ołowiu, stali, żelaza, papieru, tworzyw sztucznych, szkła, kurzu, piasku, pozostałości jedzenia, jak również tłuszczu,
  • obecność cząsteczek kleju, farb drukarskich i lakierów ( takie zanieczyszczenia mogą być akceptowane podczas procesu recyklingu aluminium, niemniej muszą dać się w bardzo łatwy sposób usunąć.