Obecne przepisy prawa powodują, że założenie biura rachunkowego, które świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Potencjalni klienci biur obawiają się zatem, aby nie trafić do kogoś, kto nie posiada elementarnej wiedzy, doświadczenia i kompetencji do świadczenia tego rodzaju usług. Jak skorzystać z oferty „dobrego” biura rachunkowego?

Wytyczne prawne

Art. 76a ustawy o rachunkowości wskazuje, że usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych to działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Po nowelizacji ustawy z dnia 10 sierpnia 2014 roku działalność taką może w zasadzie wykonywać każdy przedsiębiorca. Nie oznacza to jednak, że osoba bez wykształcenia księgowego może zostać księgowym.

Dla założenia biura rachunkowego trzeba spełnić kilka warunków:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa gospodarcze, przestępstwa skarbowe, przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości,
  • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ustawa niewątpliwie ułatwiła wejście na rynek biur rachunkowych nowym podmiotom. Nie jest obecnie wymagane posiadanie przez takie biuro certyfikatu księgowego, który był podstawowym wymogiem usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodatkowe potwierdzenie kompetencji

Co prawda dziś biura prowadzące usługowo księgi rachunkowe nie muszą posiadać licencji na swoją działalność czy certyfikatu księgowego, ale fakt, że któraś firma posiada takie dokumenty działa na jej korzyść. Potwierdza to wysokie standardy jakości usług, jakie oferuje to biuro rachunkowe. Na przykład Biuro ABK ze Szczecina posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Ma ponadto dodatkowe ubezpieczenia, zapewniające jego klientom najwyższy komfort świadczonych usług.

Przy wyborze biura do prowadzenia ksiąg rachunkowych naszej firmy warto brać pod uwagę jego renomę, doświadczenie w branży księgowej oraz opinię osób, które korzystały lub korzystają obecnie z jego usług. Biuro obowiązkowo powinno posiadać ubezpieczenie OC, zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz gwarantować swoim klientom rzetelność dokonywanych prac księgowych. Wówczas klient może mieć pewność, że jego księgowość znajdzie się w najlepszych rękach.