Rytmika dla dzieci

Muzyka od dawna wpływała na nasz nastrój, odzwierciedlała emocje, wyładowywała energię. W okresie przedszkolnym ważne jest więc wyrabianie wrażliwości u dziecka, kształtowanie zdolności, zainteresowań, dlatego tak istotne są muzyka, śpiew, ruch, które zaspokajają różne potrzeby życia wewnętrznego. Dowiedzmy się, czym jest rytmika i jakie jest jej znaczenie w życiu dziecka.

Rytmika, to, krótko mówiąc, metoda muzycznego wychowania dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Głównym celem zajęć jest to, aby młody człowiek stawał się wrażliwy, otwarty, twórczy, myślący oraz wartościował i doceniał piękno muzyki. Poza tym rytmika daje szanse rozwoju fizycznego i jest również środkiem terapeutycznym. Zajęcia rytmiczne zazwyczaj składają się ze:

– śpiewu, który kształtuje poczucie rytmu, pamięć muzyczną oraz rozwija aparat głosowy,

– słuchania muzyki, które pobudza uwagę słuchową,

– ruchu przy muzyce, stanowiące źródło radości, poprawy krążenia, gimnastyki ciała oraz refleksu,

– gry na instrumentach, kształtującej muzykalność, estetyczność i zaangażowanie,

– tworzenie własnych melodii, dające szczęście, pobudzające wyobraźnię i poczucie rytmu.

Coraz bardziej popularna jest logorytmika, która łączy rytmikę z terapią logopedyczną. Na temat takich zajęć wypowiada się specjalista z firmy elfik.pl: Podczas tego typu zajęć oddziałujemy kompleksowo na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka. W oparciu o ćwiczenia muzyczno-ruchowe stosujemy ćwiczenia słowno-ruchowe, gdzie najważniejszym elementem jest wykorzystanie rymu. Takie założenia umożliwiają realizację zajęć logorytmicznych ze wszystkimi dziećmi, bez względu na ich poziom intelektualny, ruchowy, czy stopień rozwoju muzycznego”. Na zajęciach usprawniany jest oddech, emisja głosu, intonacja oraz prawidłowa wymowa łączona z ruchem i śpiewem.

Główne znaczenie rytmiki w życiu dziecka

Zajęcia te pozwalają wykształcić koordynację ruchową dziecka i wrażliwość na bodźce. Dziecko poprawia swój refleks, jest energiczne, radosne i posiada zdolność kreatywnego myślenia. Rytmika wpływa na rozwój intelektualny, poprawia pamięć wzrokową i słuchową, co pomaga dziecku w dalszej edukacji i przyswajaniu informacji. Ponadto nauczyciel oswaja dziecko z wystąpieniami publicznymi i zwiększa odporność na stres. Poprzez te zajęcia dzieci mogą poznać dźwięki niższe, wyższe, ciche, głośne oraz czas ich trwania, co pozwala w sposób świadomy patrzeć na muzykę i znajdować w niej odprężenie, refleksyjność i emocjonalność. Rytmika kształtuje umiejętność pracy w grupie, co wpływa na empatię i otwartość dziecka, ponadto pozwala małemu człowiekowi poznawać otaczający go świat.