Zaaranżowanie wnętrza domowego lub biurowego często wymaga kreatywności i znajomości najnowszych trendów, aby efekt końcowy odpowiadał oczekiwaniom użytkowników. Założenia te spełniają profesjonalni projektanci wnętrz. Ich praca przebiega w trybie wieloetapowym.

Architekt wnętrz powinien działać stricte według zaleceń klienta. W taki sposób dokonywana jest każda aranżacja wnętrz przez Dacon, biuro projektowania wnętrz. Dlatego na samym początku architekt powinien ustalić z klientem wszelkie szczegóły aranżacji danego wnętrza. Dzięki szczegółowemu wywiadowi może on zapoznać się z upodobaniami, założeniami funkcjonalnymi oraz ekonomicznymi klienta. Jeśli wnętrze ma być wyposażone i zaaranżowane w sposób niestandardowy, architekt powinien zostać o tym fakcie powiadomiony.

Na tej podstawie oraz posiłkując się pomiarem każdego z pomieszczeń architekt sporządza od dwóch do trzech propozycji wykończenia wnętrza – na rzucie i w postaci prostych trójwymiarowych rysunków. Dzięki temu klient może ustalić z architektem ułożenie sprzętów, rozwiązania aranżacyjne i funkcjonalne.  Jest to etap, na którym można dokonywać korekty rozmieszczenia mebli i innych elementów wyposażenia. Z przedstawionych propozycji architekta klient wybiera wersję, która najbardziej mu odpowiada i ustala ewentualną korektę.

Projekt koncepcyjny

Kolejnym krokiem na drodze do zaaranżowania pomieszczenia czy całego mieszkania czy biura klienta jest wykonanie przez architekta projektu koncepcyjnego, który powstaje na podstawie wariantu ostatecznego wykończenia wnętrza. Powinien mieć on postać trójwymiarowego rysunku popartego zdjęciami realizacji. Najlepiej przygotować go z wykorzystaniem profesjonalnego programu graficznego. Musi on uwzględniać elementy wnętrza, typ materiałów, rodzaj oświetlenia czy kolory, jakie zostaną wykorzystane we wnętrzu. Na tym etapie nie trzeba jeszcze opisywać poszczególnych materiałów posługując się nazwami producenckimi. Projekt koncepcyjny jest dziełem autorskim.

Projekt techniczny i wykonawczy

Architekt wnętrz projektuje pomieszczenia, ale zwykle wykonaniem jego projektu zajmuje się inna ekipa. Dla niej sporządzane są rysunki techniczne zrozumiałe dla wykonawców. Ostatnim etapem pracy architekta jest projekt wykonawczy, z uszczegółowieniem wszystkich użytych na jego potrzeby materiałów. Projekt powinien zostać opatrzony wizualizacjami prezentującymi ogólny wystrój wnętrz.