Poronienie to ogromna trauma dla niedoszłych rodziców. Trauma, która może na wiele lat zniszczyć życie i związek. Dlatego chcąc uchronić się przed takim zdarzeniem, warto skorzystać z badań wykonywanych w celu ustalenia przyczyn poronienia. Jednocześnie ten rodzaj profilaktyki można stosować jako badanie płodu pod kątem zaburzeń rozwoju.

Różnice

Zestaw hormonów znajdujących się w każdej komórce organizmu nazywa się kariotypem. Jest od charakterystyczny dla płci, choć część z chromosomów (autosomy) występują zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Chromosomami typowymi dla danej płci są: chromosom X i chromosom Y. Kobieta posiada dwa chromosomy X, zaś mężczyzna po jednym z obu. Jakiekolwiek zmiany w proporcjach kariotypu mogą negatywnie wpływać na płód, wywołując poronienia lub też powodując zahamowanie rozwoju.

Zmiany ilościowe lub jakościowe prowadząc do wad genetycznych, chorób genetycznych lub też wywołując poronienia to niejedyne symptomy pojawiające się, kiedy kariotyp nie funkcjonuje prawidłowo. Zdarza się także, że występują kłopoty z zagnieżdżeniem zarodka w macicy. Szacuje się, że nieprawidłowości w budowie chromosomów mogą dotyczyć co szóstej osoby. Dlatego też niezwykle istotne są badania..

Mozaicyzm

Jedną z przyczyn niepowodzenia w utrzymaniu ciąży jest także występujący przede wszystkim u kobiet mozaicyzm. W tym przypadku ryzyko poronienia sięga 50%. Inną z odmian mozaicyzmu jest też brak jednego chromosomu X – anomalia powoduje zespół Turnera, czyli występującą u 1 na 2000-2500 dziewczynek wadę genetyczną objawiającą się między innymi niskim wzrostem, słabo zaznaczonymi cechami płciowymi oraz wrodzoną predyspozycję do bezpłodności.

Badania hormonalne

W celu wyeliminowania ryzyka poronienia i wad płodu, warto przeprowadzić badania hormonalne w specjalistycznej klinice. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które wcześniej miały kłopoty z utrzymaniem ciąży lub też w przypadku wystąpienia poronień u osób z najbliższej rodziny.

Badania endokrynologiczne są także wskazane, by dowiedzieć się, co było dokładnym powodem poronienia. Badając poziom gonadotropin LH i FSH, prolaktyny, progesteronu oraz hormonu tarczycy, można całkowicie wyeliminować ewentualne komplikacje. Wyeliminować, stosując środki farmakologiczne pod ścisłą opieką lekarza specjalisty.

Aby utracona ciąża nie była traumą i obciążeniem psychicznym na długie lata, należy wykonać odpowiednie testy i przed podjęciem decyzji o kolejnej ciąży, poddać się terapii. Znalezienie przyczyn poronienie to także ulga psychiczna dla kobiety, która nie będzie obwiniać się o utratę potomka. I choćby z tego powodu warto skorzystać z pomocy specjalisty.