ISO 9001

Obserwowana niemal w każdej branży konkurencja rynkowa sprawia, że producenci określonych dóbr i usług muszą wykazywać się szczególną dbałością o zaspokojenie potrzeb klientów. Dzięki uzyskaniu certyfikatu jakości szanse na pozyskanie nowych klientów i kontrahentów oraz znalezienie kolejnych rynków zbytu stają się bardziej realne. Wśród najbardziej uniwersalnych dokumentów normalizacyjnych na szczególną uwagę zasługuje norma ISO 9001. O uzyskanie związanego z nią certyfikatu jakościowego mogą z powodzeniem starać się różne organizacje – zarówno ogromne, międzynarodowe korporacje, jak i niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa.

Główne wymagania ISO 9001

Aby uzyskać certyfikat ISO 9001, trzeba zadbać najpierw o spełnienie szeregu wymagań. Wśród nich bardzo istotne okazuje się wdrożenie regularnego nadzoru nad dokumentacją firmową, usprawnienie procedur zarządzania zasobami poprzez uporządkowanie procesu produkcyjnego, systematyczne dokonywanie różnych pomiarów odnoszących się do takich parametrów, jak jakość wyrobów, przebieg procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, a także poziom zadowolenia klienta.

W ramach ISO 9001 dochodzi do budowy sprawnie działającego systemu zarządzania jakością, koordynowanego przez kierownictwo danej organizacji. Norma ISO 9001 nakłada na menadżerów firm szczególne obowiązki w aspekcie tworzenia, wdrażania oraz ciągłego udoskonalenia systemów zarządzania.

Certyfikat ISO 9001 mogą otrzymać przedsiębiorstwa, w których kierownicy należycie wypełniają swoje obowiązki. Zalicza się do nich m.in. opracowywanie polityki jakości oraz określanie jej celów, powoływanie przedstawiciela ds. systemu zarządzania, dbałość o zasoby kadrowe, techniczne i finansowe. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-iso-9001.

Korzyści z uzyskania przez firmę certyfikatu ISO 9001

Z punktu widzenia firmy warto starać się o przyznanie certyfikatu ISO 9001 z wielu powodów. Przede wszystkim fakt dysponowania nim pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych kontrahentów i klientów. Dzięki niemu można umocnić swoją konkurencyjną pozycję. Certyfikacja sprzyja skuteczniejszej organizacji pracy oraz zwiększeniu motywacji pracowników do jej wykonywania.