Bentawet P

Jak powinno wyglądać żywienie tuczników?Aby żywienie tuczników było opłacalne, dąży się do korzystnej proporcji między kosztem dziennego karmienia a przyrostem masy. Nie wystarczy jednak wtłaczać w zwierzę jak największej ilości paszy, bo obecnie na wartość tuszy wpływa jej mięsność. Istotne jest zatem, aby podawana pasza wywoływała szybki przyrost masy mięśniowej. Jak to osiągnąć? Czym można wesprzeć prawidłowy rozwój tuczników?

Od czego zależy tempo przyrostu masy tuczników?

Mieszanki paszowe oraz ilości karmy należy dobierać do specyficznych cech świń, które wpływają na przyrosty dobowe masy ciała. Jakie to cechy? Odpowiada ekspert z Wytwórni Mieszanek Mineralnych i Dodatków Paszowych Bentawet:

„Poszczególne rasy świń mają określone predyspozycje genetyczne. Na tucz warto wybierać te ze skłonnością do szybkich i dużych przyrostów masy, a zwłaszcza mięśniowej. Na to, jak szybko tucznik osiągnie odpowiednią wagę, wpływają też: jego płeć, kondycja, higiena otoczenia, warunki środowiskowe (oświetlenie, temperatura, wielkość kojca, liczba innych świń) oraz sposób karmienia – częstotliwość pobierania paszy, jej skład i swobodny dostęp do wody. Hodowca ma największy wpływ na te ostatnie aspekty”.

Trzy etapy żywienia tuczników

Wraz z rozwojem tucznika i wzrostem jego masy zmienia się zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Wyróżnia się trzy okresy w żywieniu tuczników, a każdy z nich wymaga nieco innego podejścia, zmiany ilości paszy i proporcji między jej składnikami. Te trzy okresy to: starter, grower i finiszer. Każdy z nich trwa około 35 dni. O starterze mówimy, gdy świnia waży od 25 do 45 kg; grower przypada na masę między 45 a 75 kg, a finisher do czasu, gdy zwierzę osiągnie 110 kg. Na rynku dostępne są gotowe mieszanki paszowe przeznaczone na poszczególne etapy karmienia tuczników.

Bardzo istotne jest, aby na każdym etapie świnia otrzymywała odpowiednią dawkę energii. Przyjmuje się, że kilogram mieszanki pełnodawkowej powinien dostarczać ok. 12-13 MJ. Młodsze zwierzęta wymagają nieco więcej energii, a wraz z wiekiem jej udział w paszy można obniżyć. Dostateczna ilość energii to podstawowy warunek przyrostów masy tucznika, jednak aby rozwijały się mięśnie, które stanowią o wartości tuszy, należy zadbać o to, aby dieta dostarczała świniom białka, które jest budulcem ciała.

Jak wspomóc tucz świni?

Jedną ze strategii tuczu jest danie zwierzętom stałego i nieograniczonego dostępu do paszy oraz wody. Wówczas to naturalny apetyt zwierzęcia reguluje pobór pożywienia – świnia je do woli. Ten prosty sposób może przynosić dobre rezultaty, jeśli zadbamy o to, aby zwierzę miało duży apetyt i sprawnie przyswajało pokarmy. Pomocne będą tu dodatki paszowe. Bentawet P podniesie apetyt świń, poprawi smakowitość mieszanki paszowej, a także ureguluje procesy trawienne tucznika. Ponadto dostarczy cennych minerałów, które przełożą się na sprawność wszystkich procesów przebiegających w organizmie świni – w tym syntezę białek niezbędnych do przyrostu cennej masy mięśniowej w tym syntezę białek niezbędnych do przyrostu cennej masy mięśniowej, a w sytuacjach stresowych, które są przyczyną słabego przyswajania pokarmu i luźnego kału, Bentawet poprawi jego przyswajanie poprzez wchłonięcie nadmiaru wody i spowolnienie przepływu paszy przez jelita, co da wymierny efekt finansowy.