plantowanie terenu

Plantowanie terenu to pierwszy etap przygotowania gruntu pod nowe inwestycje. Jest one niezbędne zarówno w przypadku prywatnych działek budowlanych, jak i nieruchomości przeznaczonych np. pod budowę obiektów kubaturowych, infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej. W jaki sposób powinno przebiegać plantowanie terenu i czy można wykonać je bez wsparcia profesjonalistów?

Plantowanie terenu – dlaczego trzeba je wykonać?

Wiele działek budowlanych oraz nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budowę obiektów użyteczności publicznej nie jest przystosowanych do rozpoczęcia prac budowlanych. Wszelkie nierówności terenu, które utrudniają rozpoczęcie inwestycji, muszą zostać w odpowiedni sposób zniwelowane, aby można było przystąpić do kolejnych etapów robót i rozpocząć wznoszenie zaplanowanego obiektu lub budowę infrastruktury turystycznej, a także obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Roboty ziemne mające na celu plantowanie terenu bywają także niezbędne przed zakładaniem ogrodów, rozpoczęciem zalesiania i prowadzenia nowych nasadzeń na obszarach przeznaczonych pod tereny zielone.

Plantowanie wymaga wprowadzenia na teren nieruchomości odpowiedniego sprzętu, dzięki któremu prace będą przebiegały sprawnie i zakończą się w wyznaczonym terenie. Ręczne plantowanie prywatnych posesji lub samodzielne wykonywanie tego typu robót z pomocą np. wynajętej mini-koparki jest nie tylko nieefektywne, ale także może okazać się nieopłacalne” – wyjaśnia ekspert z firmy MK Explosion z Warszawy.

Czy można samodzielnie przygotować teren pod budowę?

Samodzielne plantowanie, które praktykowane było w czasach wznoszenia prywatnych budynków systemem gospodarskim to już przeszłość. Obecnie plantowaniem zajmują się wyspecjalizowane w robotach ziemnych firmy, które dysponują profesjonalnym sprzętem oraz wiedzą techniczną i doświadczeniem.

Jak przebiega plantowanie terenu?

Roboty ziemne, które mają na celu wyrównanie terenu przeznaczonego pod budowę, polegają przede wszystkim na usunięciu wszelkich nierówności np. naturalnych wzniesień oraz uzupełnieniu ubytków podłoża, aby mógł powstać płaski i umożliwiający m.in. wykopanie fundamentów teren. W tym celu stosuje się odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża maszyny np. koparki, spychacze i walce. W niektórych przypadkach może także zajść konieczność dodatkowego utwardzenia podłoża oraz wykonania rowów melioracyjnych. W zależności od ukształtowania terenu, na którym przeprowadzane będzie plantowanie, stosuje się odpowiednio dobrane metody usuwania nierówności i wypełniania powstałych w naturalny i sztuczny sposób zagłębień.