Zarządca nieruchomości

Administrator nieruchomości to osoba, która w imieniu właściciela wykonuje ustalone obowiązki w obrębie danej nieruchomości. W zakresie jego obowiązków znajduje się między innymi zarządzanie budynkiem, koordynowanie prac przy nim wykonywanych oraz analiza czynników, które mogą mieć wpływ na nieruchomość. Co jeszcze trzeba wiedzieć o pracy administratora? – Przekonajmy się.

Administrator a zarządca – główne różnice

Administrator nieruchomości, zwany czasem mylnie jej zarządcą, ma za zadanie podejmowanie decyzji i wykonywanie związanych z nimi czynności w taki sposób, aby utrzymać daną nieruchomość w stanie przynajmniej niepogorszonym. Według eksperta z firmy NAI Estate Fellows, zarządzanie nieruchomościami to dużo szersze pojęcie niż ich administracja. – Rola administratora nieruchomości skupia się głównie na sprawach bieżących dotyczących danej nieruchomości. Zarządca nieruchomości wedle swoich obowiązków musi ponadto właściwie koordynować majątkiem właściciela – wyjaśnia specjalista. Administrator nieruchomości zwolniony jest z działań polegających na inwestowaniu funduszy rozwojowych i planowania modernizacji budynków. Aby zostać zarządcą nieruchomości, dobrze jest uprzednio uzyskać odpowiednią licencję. Administratorem może zostać każda osoba mianowana przez właściciela nieruchomości.

Zadania administratora nieruchomości

Dwa pokrewne zawody zarządcy i administratora bardzo często przenikają się zakresami obowiązków. Bywa też, że oba wykonywane są przez jedną osobę. Podczas gdy zarządzanie portfelowe i marketing nieruchomości należą do zadań zarządcy, administratorzy zajmują się między innymi:

  • prowadzeniem spisu i aktualizacji danych najemców,
  • podejmowaniem działań na rzecz utrzymania porządku w budynku,
  • nadzorem nad serwisem technicznym, sprzątającym i ochroną budynku,
  • kontrolą i raportowaniem prac modernizacyjnych i konserwacyjnych,
  • monitorowaniem stanu technicznego nieruchomości,
  • ściąganiem czynszów i sprawowaniem pieczy nad bieżącym budżetem,
  • organizacją pracy recepcji oraz nadzór nad obiegiem korespondencji z nami.

Odpowiednie prowadzenie budynku wymaga współpracy wielu osób. Duża część inwestorów i właścicieli powierza to zadanie firmom specjalizującym się w zarządzaniu nieruchomościami. Wyznaczają one wewnętrznych administratorów i zarządców, którzy wspólnie ustalają plan zarządzania nieruchomością i wcielają go sukcesywnie w życie. Wśród innych zawodów, które mogą okazać się niezbędne w procesie zarządzania nieruchomościami, wymienia się rzeczoznawców i pośredników w obrocie nieruchomościami.