odkurzacze ATEX

Działalność przemysłowa obfituje w składniki chemiczne, które przy połączeniu ze sobą i z dodatkiem tlenu tworzą wybuchową mieszkankę, generując niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pracowników. Czyszczenie nawierzchni zwykłym odkurzaczem tworzy idealne środowisko do zmieszania różnych niebezpiecznych substancji wewnątrz maszyny. Zgodnie z dyrektywą UE pod nazwą ATEX, każdy sprzęt wykorzystywany do pracy w strefach zagrożonych wybuchem musi spełniać rygorystyczne wymogi i stosować zabiegi prewencyjne wobec ewentualnej eksplozji. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku odkurzaczy, o których za chwilę opowiemy.

Czym są odkurzacze ATEX?

Odkurzacze antywybuchowe (znane również jako odkurzacze ATEX lub odkurzacze EX) umożliwiają bezpieczne utrzymanie czystości w miejscach o podwyższonym ryzyku wybuchu. Wbrew powszechnemu mniemaniu, substancje niebezpieczne nie są domeną jedynie zakładów produkujących broń czy materiały wybuchowe. W katalogu pyłów wybuchowych spotykanych na co dzień znajdują się mąka, cukier, pyły zbożowe, węgiel, sadza, papier czy substancje ulatniające się z farb. Drugim składnikiem niezbędnym do zainicjowania reakcji wybuchowej są gazy, takie jak wodór, propan, etylen czy rozpuszczalniki organiczne. Odkurzacze ATEX są dopuszczone do użytku w strefach zagrożenia wybuchem z powodu ich konstrukcji eliminującej trzeci warunek zaistnienia wybuchu – źródło zapłonu. Odkurzacze antywybuchowe spełniają kompleksowe normy unijne, wyszczególnione w tabeli stref zagrożeń wybuchami. Znajdują zastosowanie jako niezbędny element wyposażenia w wielu instytucjach przemysłowych i w sektorach produkcyjnych.

Zastosowanie odkurzaczy przeciwwybuchowych

Wymogi prawne odnośnie stosowania odkurzaczy ATEX dosyć jasno precyzują katalog miejsc, gdzie czyszczenie nawierzchni za pomocą odkurzacza musi odbywać się zgodnie z regulacjami przeciwwybuchowymi. Sektory gospodarki, o których tutaj mowa, to m.in. produkcja żywności, farmacja, stolarstwo, produkcja detergentów i środków chemicznych, energetyka, petrochemia, przemysł metalurgiczny, kopalnie odkrywkowe, a także przetwórstwo wtórne. Wszystkie wymienione tutaj rodzaje działalności gospodarczej wykorzystują w produkcji mieszankę rozmaitych składników, rodząc zagrożenie niekontrolowanego wybuchu. Szczególne niebezpieczeństwo kryje się w zakładach, gdzie gazy, ciecze i ich opary stanowią codzienność operacyjną. Wszelkie czynności konserwacji i czyszczenia muszą być tam prowadzone z zachowaniem norm unijnych, które służą do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy.

Odkurzacze EX posiadają zatem szerokie pole możliwych zastosowań. Ich ogromne znaczenie wyraża się w zapewnianiu bezpiecznej i czystej przestrzeni do codziennego funkcjonowania przemysłu. Najbogatszy asortyment odkurzaczy ATEX znajdziemy w ofercie sklepu ULPA. Strona www.ulpa.com.pl to centrum zaopatrzenia dla każdego sektora gospodarki w profesjonalne, wydajne i bezpieczne odkurzacze przeciwwybuchowe, które gwarantują utrzymanie przestrzeni firmowej w czystości.