Spawanie jest czynnością, którą wykonują najczęściej mężczyźni. Jest to typowo męskie zajęcie. Raczej kobiety spawania się nie podejmują. Spawać można wiele materiałów.

Ze względu na rodzaj materiału wybiera się także sposób jego spawania. Stopy tytanu oraz tytan mogą być łączone naprawdę wieloma sposobami. W każdym jednak przypadku uwagę należy zwrócić na nagrzanie materiału przed dostępem do różnych gazów oraz na ochronę spoiny.

Jeśli chodzi o metody, których się korzysta przy spawaniu tytanu to jest ich cała masa. Spawanie tytanu jest możliwe przez spawanie łukowe, za pomocą łuku krytego, laserowo, dyfuzyjnie, ultradźwiękowo, zgniotowo, tarciowo czy też wiązką elektronów w próżni. Należy mieć na uwadze, że tytan ma bardzo silne powinowactwo w stanie ciekłym jak i także w stanie nagrzanym. Powoduje to niesamowitą kruchość materiały jak i także obniżenie niektórych jego właściwości. Chodzi tutaj o właściwości takie jak podatność na pełzanie, plastyczność oraz odporność na korozyjne pękanie. By uniknąć tychże zjawisk należy stosować osłonę materiału strefy spawania obojętnymi gazami jak na przykład hel, argon czy też stosują tak zwane topliki, które nie zawierają tlenu. Zauważalne jest także to, że wzrost zawartości domieszkowych pierwiastków do tytanu zwykle w sposób ujemny wpływa bezpośrednio na jego spawalność. Gdy zabieramy się za spawanie, to w pierwszej kolejności należy przygotować powierzchnię, która będzie spawana. Powierzchnie blach czołowych spawanych, które wcześniej zostały ucięte na przykład nożycami. Można także poprzez tłoczenie przygotować powierzchnię do spawania mechaniczną obróbką. Po pierwsze opiłowuje oraz wygładza skrobakami. Po wygładzeniu oraz po oczyszczeniu krawędzi blach należy je odtłuszczyć benzyną acetonem czy też rozpuszczalnikiem.

Jeśli chodzi o wspomniane już osłony gazowe to mamy ich trzy rodzaje. Pierwsza to osłona przed strumieniem gazu w sytuacji spawania w powietrzu. Polega ona na ciągłym owiewaniu strefy złącza. Druga to umieszczenie sztywnej komory lub też miękkiej. która jest zapełniona gazem dla osłony miejscowej części wyrobu. A trzecia to powadzenia spawania bezpośrednio w komorze o rozmiarach bardzo dużych z atmosferą kontrolowaną gazy obojętnego.