Nadspodziewanie często fundament, który kładzie się nie tylko po to, aby ustabilizować dom, ale też w celu zabezpieczenia przed wilgocią gleby, nie spełnia swojej roli. Wilgoć dociera do murów i uszkadza je. Może się pojawić z wielu powodów.

Wystarczy jeden błąd ekipy remontowej kładącej izolacje przeciwwilgociowe lub naturalne podniesienie poziomu wód gruntowych. Istnieją jednak sprawdzone sposoby na osuszanie budynków i doprowadzanie ich do stanu używalności.

Metody osuszania budynków i mokrych murów

Wyszczególnia się dwa rodzaje metod osuszania murów – naturalne i sztuczne. Sposoby naturalne są z reguły czasochłonne. Wiążą się najczęściej z odkopaniem fundamentów i pozwoleniem im na samoistne wytrącenie wilgoci. Niestety, ta metoda jest mało wydajna nie tylko ze względu na czasochłonność – obfite opady mogą doprowadzić do ponownego zawilgocenia i cały proces będzie trzeba powtórzyć, co utrudnia skuteczne osuszanie budynku. Znacznie lepszym rozwiązaniem są metody sztuczne, zapewniające większą kontrolę nad całym procesem.

Sztuczne metody osuszania budynków

Najprostszą metodą sztuczną jest osuszenie murów gorącym powietrzem. Ściana, nagrzewając się, automatycznie wypycha wilgoć na wierzch i odparowuje ją. Przy użyciu tej metody trzeba zapewnić ścianie odpowiednią wentylację. Osuszanie budynku powiedzie się tylko, jeśli wilgotne powietrze zostanie wypchnięte z pomieszczenia. Metoda ta nazywa się osuszaniem absorpcyjnym.

Osuszanie budynków metodą mechaniczną polega na nacięciu murów piłami, w odcinkach rozłożonych na całej długości muru. Takie szczeliny przedmuchuje się sprężonym powietrzem i montuje izolacje przeciwwilgociowe w celu ich zaślepienia. W ten sposób mur zostaje zaizolowany poziomo, czyli uniemożliwia wilgoci przemieszczanie się w górę. Taka metoda wiąże się z ryzykiem trwałego uszkodzenia muru i powstaniem pęknięć w ścianach.

Osuszanie budynku można także przeprowadzić za pomocą metody elektrofizycznej, zwanej także elektroosmozą. W tej metodzie eksploatuje się zjawisko przemieszczania się wilgoci w polu elektromagnetycznym. Poprzez podpięcie urządzeń zasilanych prądem stałym do muru, ruch wilgoci zostaje odwrócony, co skutkuje trwałym osuszeniem muru. Taki proces trwa jednak od kilku miesięcy do kilku lat.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą HWIzolan, wykonującą bezpieczne i skuteczne osuszanie budynków metodą izolacji poziomej.