Przedsiębiorstwo, które jest powiązane z innym podmiotem, w związku ze sprzedawanymi pomiędzy sobą towarami czy usługami jest zobowiązane do prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Za sprawą cen transferowych możemy w dużym stopniu określić dochody, wydatki, a także zyski, które są obciążone opodatkowaniem powiązanych ze sobą podmiotów. Jak powinna być sporządzona dokumentacja cen transferowych, aby uniknąć nałożenia kary na podatnika? Przedsiębiorstwo, które jest powiązane z innym podmiotem, w związku ze sprzedawanymi pomiędzy sobą towarami czy usługami jest zobowiązane do prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Za sprawą cen transferowych możemy w dużym stopniu określić dochody, wydatki, a także zyski, które są obciążone opodatkowaniem powiązanych ze sobą podmiotów. Jak powinna być sporządzona dokumentacja cen transferowych, aby uniknąć nałożenia kary na podatnika?

Przedsiębiorstwo, które jest powiązane z innym podmiotem, w związku ze sprzedawanymi pomiędzy sobą towarami czy usługami jest zobowiązane do prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Za sprawą cen transferowych możemy w dużym stopniu określić dochody, wydatki, a także zyski, które są obciążone opodatkowaniem powiązanych ze sobą podmiotów. Jak powinna być sporządzona dokumentacja cen transferowych, aby uniknąć nałożenia kary na podatnika?

Wymagane dokumenty

W zależności od wysokości przychodów bądź kosztów jakie przedsiębiorca osiąga należy przygotować odpowiednie dokumenty dotyczące cen transakcyjnych. Progi określające wymaganą dokumentację:

 • 2 mln euro – podstawowa dokumentacja cen transakcyjnych, inaczej nazywana lokalną (lokal file),
 • 10 mln euro – oprócz podstawowej dokumentacji cen transakcyjnych podatnik przygotowuje analizę danych porównawczych,
 • 200 mln euro – obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej, inaczej nazywaną master file,
 • 750 mln euro – obowiązek przygotowania raportu CbCR (Country-by-Country Reporting). Aby prawidłowo sporządzić dokumentację cen transakcyjnych, musimy zapoznać się z wytycznymi mówiącymi o wymaganych elementach danego dokumentu.

Procedury związane z dokumentowaniem cen transferowych – lokal file

Sporządzając podstawową dokumentację cen transferowych musimy wywiązać się z następujących obowiązków:

 • przygotować lokalną dokumentację cen transferowych,
 • złożyć oświadczenie do US o sporządzonym lokal file,
 • przekazać do KAS informacji TPR dotyczącej cen transferowych.

Od 1 stycznia 2019 roku formularz CIT-TP lub PIT-TP został zastąpiony elektronicznym formularzem TPR, który zawiera większą ilość danych liczbowych niż poprzednio stosowane formularze.

Analiza danych porównawczych

Przygotowując analizę danych porównawczych powinniśmy się opierać na opublikowanym przez Ministra Finansów projekcie rozporządzenia, gdyż w ustawie nie ma określonych elementów, jakie ma zawierać analiza porównawcza.

Dokumentacja grupowa – master file

Dokumentacja cen transferowych grupowa powinna zawierać następujące elementy:

 • opis grupy kapitałowej,
 • opis wartości niematerialnych i prawnych,
 • opis transakcji finansowych,
 • informacje finansowe i podatkowe.

Sporządzając dokument master file zawsze musimy zweryfikować jego poprawność pod kątem prawa obowiązującego w Polsce.

Raport Country-by-Country

Raport CbCR wymaga podania wielu informacji, jednak można nieco uprościć jego przygotowanie wspierając się informacjami zawartymi między innymi w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu dokumentacji cen transferowych? Zgłoś się do Innovation profesjonalnego biura rachunkowego w Przeworsku.