Pracodawca powinien przede wszystkim zapewnić pracownikom szkolenie w zakresie BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy. Są one niezbędne do rozpoczęcia pracy na każdym stanowisku oraz do jej kontynuacji. Czy jednak personel powinien być też przeszkolony w zakresie PPOŻ?

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. nr 178, poz. 1380) zarządca, właściciel, użytkownik terenu lub obiektu zobowiązany jest do tego, aby zapewnić mu właściwą ochronę przeciwpożarową.

Przepisy wskazują, że konieczne jest między innymi:

  • przestrzeganie wymagań przeciwpożarowych
  • wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
  • konserwacja i naprawa tych urządzeń
  • zapewnienie możliwości ewakuacji osobom przebywającym w budynku
  • przygotowanie budynku lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej
  • ustalenie odpowiednich sposobów postępowania w przypadku pożaru
  • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi – instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

Wobec tego, jak mówią nam przepisy, szkolenie PPOŻ powinno być zgodnie z prawem wykonane. Wszyscy pracownicy danego obiektu powinni być zapoznani z podstawowymi informacjami z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

Czy szkolenie zawsze jest obowiązkiem?

Nie za każdym razem szkolenie PPOŻ musi być przeprowadzane. Rezygnacja możliwa jest głównie wtedy, gdy podstawowe informacje o ochronie przeciwpożarowej zostaną zawarte już w szkoleniu z zakresu BHP – w szkoleniu wstępnym lub okresowym. Przepisy wskazują przy tym, że szkolenie powinno uwzględniać typy i poziomy występujących zagrożeń w danym zakładzie, w tym też pożaru.

W razie dodatkowych wątpliwości dotyczących szkoleń PPOŻ dla pracowników, najlepiej skonsultować się ze specjalistami w tym właśnie zakresie. Kompleksowe usługi w ramach PPOŻ oraz BHP oferuje firma SEKA, z której ofertą można zapoznać się na stronie Seka.pl. Dzięki swojemu doświadczeniu oraz skupieniu na potrzebach klientów SEKA zapewnia profesjonalne wsparcie dla firm. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stronie Seka.pl.