Zadaniem optometrysty jest korygowanie wady wzroku pacjentów poprzez dobór odpowiednich szkieł korekcyjnych. Zawod optometrysty nie jest zawodem medycznym, dlatego do jego wykonywania nie ma konieczności ukończenia studiów medycznych. Konieczne jest natomiast posiadanie szerokiej wiedzy na temat budowy ludzkiego oka oraz rodzajach i możliwościach korygowania powstałych wad wzroku.

Kim jest optometrysta

W ramach prowadzonej działalności optometrysta zajmuje się dokonywaniem precyzyjnych pomiarów parametrów układu wzrokowego poprzez przeprowadzanie badań ostrości widzenia. Uprawnienia do wykonywania zawodu optometrysty zdobywa się nie na uczelniach medycznych, ale na uczelniach technicznych na studiach magisterskich i podyplomowych.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z firmy Poland Optical, renomowanego dystrybutora urządzeń okulistycznych i optycznych: W krajach zachodnich to właśnie do optometrysty w pierwszej kolejności przychodzą pacjenci w sytuacjach pogorszenia wady wzroku. W Polsce zawód ten nie jest jeszcze tak często spotykany, ale w dużych miastach podejście do specjalistów tej profesji dosyć szybko się zmienia. Optometrysta w swojej pracy korzysta ze wszystkich narzędzi i urządzeń, które pozwalają mu na precyzyjne określenie rodzaju i wielkości wady wzroku u pacjenta.

Jakie badania wzroku przeprowadza optometrysta?

Badanie wykonywane w trakcie wizyty u optometrysty składają się z kilku etapów. Na początku przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z pacjentem, który pozwala zdefiniować problemy pacjenta, rozpoznać ewentualne obciążenia genetyczne oraz sprawdzić, czy na ostrość widzenia nie mają wpływu inne czynniki, m.in. choroby przewlekłe. W kolejnym etapie specjalista przystępuje do wykonania pomiaru ostrości wzroku. Zawsze na początku wykonywane jest komputerowe badanie wzroku przy użyciu refraktometru automatycznego. Badanie to daje precyzyjne dane na temat wady refrakcji wzroku, jednak z racji tego, że jest to badanie obiektywne, bez czynnego udziału pacjenta, jego wykonanie nie jest wystarczające do dobrania właściwej mocy szkieł korekcyjnych. To badanie pozwala optometryście na rozeznanie, z jakimi wielkościami wady wzroku będziemy mieć do czynienia.

W następnym etapie przystępuje się do wykonania badań subiektywnych, z czynnym udziałem pacjenta. To badanie polega na dobieraniu szkieł optycznych o odpowiedniej mocy i stopniowym dochodzeniu do takiego zestawu, z którym pacjent ma najlepszy i najostrzejszy obraz. Optometrysta sprawdza także inne parametry, m.in. akomodację oczu, czyli zdolność wyostrzania obrazu z różnych odległości czy widzenie obuoczne. Tak wykonane badanie pozwala na dobranie  najwłaściwszych szkieł korekcyjnych.