wywłaszczenie

Corocznie bardzo wiele osób odczuwa skutki wywłaszczeń związanych z realizacją inwestycji publicznych, tracąc prawa do nieruchomości w zamian za odszkodowania. Jakie są konsekwencje przymusowego przejęcia majątku przez Skarb Państwa lub samorządy i czy w pewnych okolicznościach może to być dla strony opłacalne?

Wywłaszczenia w praktyce

W Polsce wywłaszczenia mają miejsce najczęściej na potrzeby drogowe, związane z budową obiektów użyteczności publicznej, instalacji przeciwpowodziowych oraz infrastruktury przesyłowej. Istotne jest, aby organy wykazały społeczną niezbędność tych inwestycji – muszą to być tzw. cele publiczne. Przepisy dotyczące wywłaszczeń zawarto m.in. w Ustawie o gospodarce nieruchomościami i w szeregu ustaw specjalnych.

Kwestia odszkodowań za wywłaszczenie

Dla organów państwowych i samorządów wywłaszczenia stanowią wygodny sposób na pozyskiwanie gruntów pod inwestycje celu publicznego, co po ich zrealizowaniu wiąże się z korzyściami społecznymi i ekonomicznymi. Jednak w przypadku właścicieli nieruchomości sytuacja jest dużo bardziej złożona.


Prawo przewiduje dla osób wywłaszczanych tzw. słuszne odszkodowania. W pewnych sytuacjach mogą być one atrakcyjne finansowo, szczególnie kiedy wywłaszczana nieruchomość nie generowała dochodów lub jej sprzedaż była utrudniona, jak to ma miejsce w przypadku nieurodzajnych terenów rolnych. Z drugiej strony, jeśli nieruchomość miała dla właściciela wartość emocjonalną, była jego domem lub głównym źródłem utrzymania (np. gospodarstwo rolne, siedziba firmy), to proces wywłaszczenia może być bardzo obciążający finansowo i emocjonalnie. Co więcej, wyceny dokonywane przez rzeczoznawców majątkowych w niektórych przypadkach mogą być nieprecyzyjne, prowadząc do potencjalnego zaniżenia wysokości odszkodowań. Wynika to głównie z faktu, że organy wybierają ekspertów, kierując się proponowaną przez nich ofertową stawką – tj. jak najniższą. W efekcie wyceny bywają słabej jakości, ponieważ przeprowadzane są nierzadko pobieżnie i w pośpiechu.


W sytuacji, gdy decyzja o wywłaszczeniu narusza przepisy, właściciele mają prawo do dochodzenia swoich roszczeń. W takich przypadkach zazwyczaj niezbędna jest pomoc doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach wywłaszczeniowych.

Odbiór wywłaszczeń w społeczeństwie

Opinie publiczne na temat wywłaszczeń są podzielone – od uznania ich za konieczność do postrzegania jako przejawu naruszenia praw obywatelskich. W Polsce odnotowano liczne protesty przeciwko wywłaszczeniom, co podkreśla ich kontrowersyjny charakter.

Czy wywłaszczenie może być opłacalne – podsumowanie

Czy wywłaszczenie się opłaca? Dla organów wywłaszczenie jest wygodnym środkiem służącym do realizacji celów publicznych, jednak dla właścicieli nieruchomości odpowiedź na pytanie o ewentualną opłacalność jest złożona i zależy od indywidualnych okoliczności. Kluczowe jest, aby postępowanie wywłaszczeniowe było przeprowadzone zgodnie z przepisami i z poszanowaniem praw obywateli.