wynajęcie koparki

Realizowanie wykopu pod fundamenty to bardzo istotny etap prac budowlanych. Niewłaściwe wykonanie robót ziemnych może bowiem skutkować szybkim niszczeniem budynków, na przykład w wyniku nierównego obciążenia i osiadania gruntów lub zawilgocenia murów. Uniknięcie przykrych konsekwencji jest możliwe dzięki właściwemu wykonaniu wykopu pod fundamenty – jakimi zasadami należy się kierować?

Do jakiej głębokości wykonuje się wykopy pod fundamenty?

Głębokość wykopu pod fundamenty zależy od wielu czynników. Przede wszystkim przyjmuje się, że wykop powinien być wykonany poniżej poziomu przemarzania gruntu. Parametr ten określany jest podczas terenowych badań geologiczny, które wykonywane są przed rozpoczęciem budowy. Prawnie nie ma jednak takiego obowiązku, więc nie zawsze przeprowadza się badania i wielu inwestorów sugeruje się ogólnie przyjętymi normami. Wyznaczają one w Polsce cztery strefy głębokości przemarzania gruntu i tak w zachodniej części kraju wykop powinien być wykonany na głębokości 0,8 m, w środkowej 1 m, na południu i północnym wschodzie 1,2 m. Najgłębiej muszą kopać inwestorzy z Suwalszczyzny, tam głębokość przemarzania sięga 1,4 m.

Nie zawsze jednak należy sugerować się poziomem przemarzania gruntu, ponieważ nie wszystkie fundamenty tego wymagają. Jeśli budynek ma być postawiony na płycie fundamentowej, wykopy nie muszą być aż tak głębokie – wystarczy 50 cm. Inne okoliczności, w których także nie muszą być realizowane poniżej głębokości przemarzania, to praca na gruntach niewysadzinowych. One pod wpływem temperatury nie zmieniają swojej objętości, dlatego nie oddziałują na zagłębione w nie fundamenty.

Jak realizować wykopy pod fundamenty?

Zarówno w przypadku wykopów szerokoprzestrzennych pod płyty fundamentowe, jak i wąskoprzestrzennych dla fundamentów na ławy przyda się wynajęcie koparki. Dzięki temu prace realizowane są szybko i bez wysiłku. W przypadku nieposiadania umiejętności obsługi takiego sprzętu można wynająć ją wraz z operatorem. To powszechna usługa oferowana przez wiele firm, przykładem może być Complex Car wykonujący wykopy pod fundamenty z użyciem minikoparki.

Fundamenty są ważne dla stabilności budynku, dlatego należy zwrócić uwagę, aby ich dno stanowił nienaruszony grunt. Wynajęcie koparki jest dobrym pomysłem, jednak zawsze należy brać pod uwagę, że ostatnie szlify wykopu trzeba będzie wykonać ręcznie. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wyrównanie dna bez naruszania struktury gleby.