System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001 to najpopularniejszy system certyfikacyjny na świecie. Do tej pory wdrożyło go ponad milion organizacji o różnej wielkości, profilu i zakresie działania. Warto wiedzieć, że jednym z wymogów normy ISO 9001:2015 jest przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych. Uprawnienia do prowadzenia takich czynności mają audytorzy wewnętrzni. Z tego artykułu dowiesz się, jakie trzeba mieć kwalifikacje, aby pracować na tym stanowisku oraz z jakimi zadaniami się ono wiąże.

Kwalifikacje audytora wewnętrznego

Audytorem wewnętrznym zostaje najczęściej pracownik danej organizacji po odpowiednim przeszkoleniu. Osoba na tym stanowisku musi doskonale znać wszystkie wymagania normy ISO 9001:2015. Dodatkowo na specjalnym kursie kandydaci uzyskują także wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą planowania, przeprowadzania oraz raportowania audytów. Osoba, która ma uprawnienia audytora wewnętrznego dokładnie zna System Zarządzania Jakości, dlatego przeprowadzając regularne kontrole w firmie bez problemu jest w stanie wyłapać niezgodności i wprowadzić poprawki. Poza wiedzą merytoryczną pracownik na tym stanowisku powinien też wykazywać bardzo dobre umiejętności komunikacyjne. Ważne są też takie cechy jak cierpliwość, dokładność i rzetelność.

Zadania audytora wewnętrznego

Po uzyskaniu uprawnień audytora wewnętrznego kandydat może rozpocząć pracę. Do głównych jego zadań należy planowanie, przeprowadzanie i raportowanie wyników audytów. Uczestnicząc w specjalnym szkoleniu (np. takim jak tu: – http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-wewnetrzny-szj-iso-90012008-irca/) można poznać dobre praktyki oraz narzędzia przydatne do wykonywania tych czynności.

Bardzo ważnym również obowiązkiem osoby na tym stanowisku jest sporządzanie raportów. To na nich opierają się przedstawiciele kierownictwa, a także osoby z firmy certyfikującej. Dobre raporty powinny być dokładne, ale też jednocześnie zwięzłe.

Zapisz