Motywacja determinuje siłę motoryczną ludzkich zachowań i działań. Stanowi niezbędny, niezastąpiony i jeden z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy. Odpowiednio stworzony jest drogą do sukcesu firmy.

Proces motywacji to układ bodźców, warunków oraz środków mających zachęcić pracowników do angażowania się w swoją pracę. Ponadto proces ten ma spowodować pobieranie przez pracownika satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków na tle rozwijającej się firmy. Na motywację pracownika składa się wiele czynników. Są to nie tylko środki finansowe. Najważniejszym jest poczucie satysfakcji, chęć zadowolenia, a także potrzeba osiągania celu i samorealizacji. Różnorodność tych czynników sprawia, że systemy motywacyjne powinny oferować szeroką gamę rozwiązań. Środki powinny być dostosowane do różnych potrzeb pracowniczych. Aby przyczynić się do prawidłowej realizacji zadań, proces motywowania powinien być starannie opracowany i przeprowadzony w sposób sprawny.

Dzisiejszy marketing w dość sprawny sposób posługuje się przedstawioną hierarchią wg Maslowa. Piramida jest system motywów, które pobudzają ludzi do podejmowania określonej aktywności. Pracodawca powinien sprawnie rozpoznawać potrzeby swoich pracowników jak również wykorzystywać je. Motywem, który oddziałuje w silny sposób jest potrzeba osiągnięć, przekraczania osobistych barier i ograniczeń w drodze do zaspokojenia potrzeby szacunku. Zaobserwowano, że gratyfikacja niematerialna jest dla pracownika cenniejsza od tej rzeczowej czy pieniężnej. Zyskanie szacunku i słownej pochwały od przełożonego na forum grupy korzystnie wpływa na poziom zadowolenia pracownika, podnosząc jednocześnie jego prestiż w grupie. Jedną z technik wywierania wpływu i motywowania pracowników jest odwołanie się do osobistych marzeń, pragnień. Realizacja trudnego zadania, przedstawiona w świetle osobistym staje się o wiele łatwiejsza do urzeczywistnienia. Oczywiście zastosowanie tejże techniki będzie miało skutek tylko pod warunkiem, że pracownicy będą mieli zaspokojone wyżej opisane potrzeby niższego rzędu. Istotne jest również, że technika ta sprawdza się głównie u grupy ludzi zamożnych, wykształconych o wyższej pozycji społecznej, często na kierowniczych, odpowiedzialnych stanowiskach. Przyczyna jest prosta. Ich potrzeby i status majątkowy nie są powodem lęku i niepokoju o kolejny dzień. Osoby – o czym była mowa wcześniej – których pozycja finansowa jest stabilna dążą do osiągnięcia i zaspokojenia potrzeby samorealizacji, dlatego technika z urzeczywistnieniem pomysłu, odegra tu największą rolę. U pracowników niższego szczebla, których sytuacja finansowa jest niestabilna i odczuwają lęk o kolejny dzień, technika ta zupełnie nie znajdzie poklasku. Niedostateczne zaspokojenie potrzeb niższego rzędu sprawi, że pracownik nie będzie czuł poczucia misji, którą nakreśla mu pracodawca. Pracownik nie będzie w stanie zaangażować się w działanie dla dobra firmy nie mając poczucia bezpieczeństwa. Metody i sposoby motywowania pracowników w świetle literatury dzielą się na pozytywne i negatywne. Do pozytywnych środków należą wszystkie te, które wzmacniają poczucie własnej wartości u pracownika. Motywowanie słowne oraz stworzenie miłej i spokojnej atmosfery w miejscu pracy poprawia jakość świadczonych przez pracownika usług. Zadowalające warunki finansowe również w sposób pozytywny wpływają na pracownika. Reasumując – do pozytywnych narzędzi motywowania można zaliczyć wszystkie te działania, które pracownik uznaje za godne pożądania i zdobycia. Natomiast za działania negatywne uznaje się wszystkie te sposoby, które wywołują u pracownika strach i niepewność. Czynniki te mają pobudzić do pracy, jednocześnie wzbudzając w pracowniku lęk. Najczęściej są to wszystkie słowne działania. Zalicza się do nich stwarzanie przez pracodawcę zagrożenia utratą pracy. Nagany i przymus do wykonywania obowiązków niezgodnych z regulaminem czy kodeksem. Izolacja pracownika od grupy czy brak pochwał za dobrze wykonane zadanie. Do negatywnych bodźców odnosi się również groźba przeniesieniem na inne mniej prestiżowe stanowisko, co najczęściej wiąże się z konsekwencją w postaci zmniejszenia świadczenia z tytułu wynagrodzenia.

Artykuł przygotowany przez firmę Companion Sp. z o.o. oferującą coaching handlowców, który dzięki wspólnemu poszukiwaniu dróg rozwoju i motywowaniu handlowców mocno przyczynia się do zwiększania aktywności pracowników i pozwala osiągać lepsze wyniki.