izolacji przemysłowych

Głównym źródłem kosztów produkcji w zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych jest energia elektryczna, służąca do zasilania maszyn. W przypadku wytłaczarek i wtryskarek prąd przetwarzany jest w energię cieplną, niezbędną w procesie uplastyczniania tworzywa. Jeśli maszyny nie są wyposażone w odpowiednie izolacje techniczne, olbrzymia część tej drogiej energii ulega stracie.

Celem stosowania izolacji na strefach grzewczych układów wtryskowych jest ograniczenie ubytków ciepła. Stosowanie prawidłowo dobranych mat izolacyjnych skutkuje więc redukcją strat energii cieplnej, co przekłada się na wzrost wydajności urządzenia.

Skuteczna izolacja układu wtryskowego

Podczas montażu izolacji technicznych dla wtryskarek i wytłaczarek istotny jest nie tylko wybór odpowiedniego materiału, ale także grubości osłony termoizolacyjnej oraz jej właściwe zaprojektowanie. Podczas gdy decyzja o najlepszym materiale na izolację jest stosunkowo prosta (oceny dokonujemy na podstawie współczynnika przenikalności cieplnej), określenie pozostałych aspektów warto pozostawić ekspertom. Usługi tego typu świadczą specjaliści z firmy ELS Poland, którzy każdą termoizolację projektują na podstawie dokładnych oględzin i pomiarów urządzenia. Dzięki indywidualnemu podejściu do projektowania osłon termoizolacyjnych możliwe jest zminimalizowanie ryzyka powstawania mostków termicznych.

Skuteczna termoizolacja, która nie tylko ograniczy straty ciepła, ale też podniesie bezpieczeństwo pracowników zakładu, powinna być wykonana z tkanin trwałych i odpornych na wysokie temperatury. Obecnie za najlepsze uznawane są izolacje z wewnętrzną warstwą z aerożelu.

Korzyści ze stosowania osłon termoizolacyjnych

O najważniejszej korzyści wynikającej ze stosowania izolacji przemysłowych wspominaliśmy już wielokrotnie. Zaskoczeniem może być jednak stopień możliwych do osiągnięcia oszczędności. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana osłona termoizolacyjna może przynieść oszczędności na energii elektrycznej rzędu 60% w porównaniu do stanu bez izolacji.

Korzyści ekonomiczne wynikają jednak nie tylko z oszczędności prądu. Wykorzystanie osłon izolacyjnych, a więc zatrzymanie ciepła w maszynie obniża ilość cykli grzewczych w procesie, co przekłada się dłuższą żywotność elementów grzewczych.

Izolacje wtryskarek i wytłaczarek wpływają także na poprawę bezpieczeństwa i warunków panujących w zakładzie. Dzięki nim w pomieszczeniu panują niższe temperatury, co poprawia komfort pracowników. Co jeszcze ważniejsze, maty izolacyjne pozwalają uniknąć ryzyka poparzeń w wyniku wypadków przy pracy.

Do zalet stosowania osłon izolacyjnych możemy zaliczyć także ograniczenie negatywnego wpływu procesów technologicznych na środowisko. Wykorzystanie mat pozwala ograniczyć emisję pyłu i szkodliwego dwutlenku węgla.