osobowość pograniczna

Zaburzenia psychiczne dotykają coraz więcej osób. W zależności od rodzaju oraz stopnia zaawansowania mogą destrukcyjnie wpływać jedynie na wybrane obszary życia lub na całokształt funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest, aby choroby o podłożu psychicznym były traktowane na równi z objawami somatycznymi i chorobami innego rodzaju.

Zaburzenia psychiczne – diagnozowanie i leczenie

Istnieje wiele różnych metod terapii chorób o podłożu psychicznym. Jednak przed wybraniem odpowiedniego leczenia, konieczne jest zdiagnozowanie zaburzenia, aby wybrane metody wpłynęły na poprawę stanu pacjenta. Cennym narzędziem diagnostycznym jest test na depresję, tak zwany test Becka. Jest on wykorzystywany do przesiewowego rozpoznawania objawów depresji. Test ma postać kwestionariusza, który składa się z 21 pytań z trzema możliwymi odpowiedziami do wyboru. Istotnym źródłem informacji na temat zaburzeń psychicznych jest ceniony podręcznik akademicki Psychologia Zaburzeń. Publikacja podzielona jest w przystępny sposób na osobne kategorie zaburzeń. Wymienione są czynniki ryzyka, jak również symptomy określonych rodzajów zaburzeń psychicznych.

W zaburzeniach psychicznych stosuje się leczenie farmakologiczne oraz psychoterapię. Psychoterapia psychodynamiczna najczęściej stosowana jest w przypadku nerwic. Z kolei psychoterapia poznawczo-behawioralna wykorzystywana jest leczeniu depresji, zaburzeń lękowych czy uzależnień. Trzeba również wspomnieć, że terapia może być prowadzona indywidualnie lub w grupach.

Rodzaje zaburzeń psychicznych

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych jest dość rozbudowana i obejmuje wiele kategorii. Są to między innymi organiczne zaburzenia psychiczne, które wywołane są przez uszkodzenia lub dysfunkcje mózgu. Przykładem jest otępienie występujące w chorobie Alzheimera. Wyróżnia się również zaburzenia spowodowane nadużywaniem substancji psychoaktywnych, takich jak opiaty, alkohol czy substancje halucynogenne. Odrębną kategorią jest schizofrenia oraz zaburzenia schizotypowe i urojeniowe. Zaburzenia nerwicowe, które powodowane są stresem, obejmują często występujące fobie, nerwice lękowe czy zaburzenia adaptacyjne. Należy wymienić również zaburzenia osobowości, takie jak osobowość pograniczna. Jest to zaburzenie objawiające się częstymi zmianami nastroju oraz zaburzeniami tożsamości. Osoby cierpiące na tę chorobę częściej odczuwają emocje negatywne i mają trudności w budowaniu trwałych relacji. Należy podkreślić, że nieleczone zaburzenia psychiczne upośledzają funkcjonowanie, a w skrajnych przypadkach prowadzą do prób samobójczych.