Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
Prawo ochronne
Prawo

Czym jest prawo ochronne na znak towarowy?

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej uwzględnia m.in. prawo ochronne na znak towarowy. Jest ono przyznawane po rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym i ma charakter czasowy. Uzyskane prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat oraz ma wyłączny charakter podmiotowy, co oznacza, że stosowany jest na zasadzie monopolu przez podmiot, który dokonał jego zgłoszenia. Jak działa …