Prawo ochronne

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej uwzględnia m.in. prawo ochronne na znak towarowy. Jest ono przyznawane po rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym i ma charakter czasowy. Uzyskane prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat oraz ma wyłączny charakter podmiotowy, co oznacza, że stosowany jest na zasadzie monopolu przez podmiot, który dokonał jego zgłoszenia.

Jak działa prawo ochronne na znak towarowy?

Prawo ochronne na znak towarowy obowiązuje w kraju, w którym dokonano jego zastrzeżenia. Może to być zarówno terytorium Polski, jak i każdego innego państwa, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Czas trwania prawa ochronnego to 10 lat liczone od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne uzyskane na znak towarowy oznacza, że nikt inny poza uprawnionym nie może posługiwać się nim w celach przynoszących korzyści majątkowe. Decydując się na rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, można mieć prawność, że jego wykorzystanie przez osoby nieuprawnione będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi.

Aby zgłosić znak towarowy, zgodnie z ustawą o Prawie własności przemysłowej z 2000 roku, należy określić znak oraz wskazać towary, dla których ma być przeznaczony. Warto wiedzieć, że jedno zgłoszenie zawsze dotyczy tylko jednego znaku towarowego. Ponadto jeśli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, dołącza się do niego regulamin używania, który zawiera m.in. informacje o zasadach użytkowania znaku oraz wymienia osoby, które mogą go używać – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Prawno-Patentowej BELLEPAT z Przemyśla.

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej jest niezwykle ważna, dlatego nie warto zwlekać z zastrzeżeniem znaku towarowego, bo wynikające z tego korzyści pozwalają w pełni skupić się na prowadzonej działalności.

Jakie zalety ma rejestracja znaku towarowego?

Zastrzeżenie znaku towarowego poprzez zgłoszenie go do Urzędu Patentowego i rozpoczęcie procedury krajowej, regionalnej lub międzynarodowej ma wiele zalet. Po pierwsze zastrzeżony znak towarowy wpływa na pozycję rynkową przedsiębiorstwa i staje się sposobem na budowanie długofalowej relacji z klientem. Ma to znaczenie nie tylko w przypadku firm o podobnych lub jednakowo brzmiących nazwach. Co więcej, rejestracja znaku towarowego i uzyskanie prawa ochronnego to sposób na wyróżnienie własnych produktów na tle konkurencji. Dzięki rejestracji znaku towarowego firma może budować pozycję marki, podnieść renomę przedsiębiorstwa, a także skutecznie walczyć z nieuczciwą konkurencją, gdyż jest to sposób, na przeciwdziałanie wprowadzaniu na rynek podrobionych produktów. Rejestracja jest składnikiem wartości niematerialnych w przedsiębiorstwie, dlatego z pewnością warto zainteresować się, jak wdrożyć całą procedurę.