Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW
podatek od nieruchomości
Prawo

Podatek od nieruchomości. Podstawowe informacje

Podatek od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków oraz ich części, budowli oraz ich części, które mają związek z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości mają ich właściciele, samoistni posiadacze, użytkownicy wieczyści czy niekiedy posiadacze zależni nieruchomości bądź ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od nieruchomości? …