Przedłużenia komina

Prawidłowe odprowadzanie spalin z kotłów grzewczych jest niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa budynku oraz znajdujących się w nich osób, ale również ekonomii ogrzewania. Powodów, dla którego ciąg wewnątrz komina jest niedostatecznie silny może być wiele – rozwiązaniem tego problemów może okazać się montaż zwanego przedłużenia komina.

Czym jest przedłużenie komina?

Przedłużenie komina to element pod postacią liczącej kilkadziesiąt centymetrów długości rury, którą montuje się na istniejącym ceglanym kominie i łączy ze znajdującym się w nim wkładem kominowym. Bardzo ważne jest staranne dobranie przedłużenia – pod uwagę bierzemy nie tylko jego długość, ale również tworzywo z którego zostało wykonane. Rodzaj tworzywa powinien odpowiadać materiałowi, z jakiego wykonano wkład kominowy – w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia przedłużenia od kontaktu ze spalinami o zbyt wysokiej temperaturze lub zbyt wysokiej zawartości kwaśnych związków chemicznych. Ponadto przedłużenie musi być obowiązkowo posiadać izolację cieplną – w przeciwnym będzie dochodzi do skraplania się zawartej w spalinach pary wodnej.

Kiedy stosować przedłużenie komina?

Przyczyn słabego ciągu kominie może być bardzo wiele. Kiedy spalanie w kotle sprawia problemy, dym dusi płomień, w pierwszej kolejnością podejrzewamy, że komin jest niedrożny lub zanieczyszczony. W rzeczywistości jednak uporczywy problem zbyt niskiego ciągu najczęściej ma swoje źródło w zbyt krótkim przewodzie kominowym lub nieprawidłowym usytuowaniu komina.

– Minimalna wysokość komina to około 5 metrów – mówi specjalista firmy TanieKominy.plTylko w takim kominie możliwe jest powstanie podciśnienia odpowiedniego do odprowadzenia spalin. Do tego należy doliczyć również uwarunkowania tworzone przez kształt dachu oraz otoczenia domu. W dzisiejszych czasach domy jednorodzinne to obiekty dość niskie, co wpływa również na skrócenie długości przewodu kominowego.

Krótko mówiąc – przedłużenie kominowe należy zastosować, kiedy obecny murowany komin nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego ciągu.

Gdzie stosować przedłużenia?

Istnieją pewne wytyczne, regulujące wysokość komina w zależności od tego, jak ukształtowany jest dach oraz najbliższe otoczenia budynku. Zgodnie z tymi wytycznymi wysokość komina powinna być między innymi wyższa o 0,6 metra od wysokości kalenicy dachu płaskiego (o kącie nachylenia do 12 stopni) lub stromego (powyżej 12 stopni). W innym przypadku jeśli komin znajduje się blisko wysokiej przeszkody – np. ściany wyższego budynku – jego wysokość powinna być uzależniona od odległości do tej przeszkody. Przykładowo jeśli przeszkoda znajduje się w odległości do 1,5 m od komina, komin powinien wystawać o co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przeszkody. Przedłużenia komina stosuje się wszędzie tam, gdzie murowany komin nie spełnia ustalonych warunków i przez to nie generuje ciągu.