Co się stanie, jeśli dziecko będące aktualnie w pierwszej klasie gimnazjum nie zda? Co będzie gdy w roku szkolnym 2019 / 2020 do szkół ponadpodstawowych pójdą jednocześnie dwa roczniki – z klas III gimnazjum i VIII podstawowej? Jak będzie przebiegała rekrutacja i jak będzie wyglądał program nauczania? Czy obecne szkoły podstawowe będą w stanie pomieścić aż osiem różnych roczników? To tylko niektóre z pytań, które zadają sobie rodzice dzieci w wieku szkolnym. Zbliżająca się wielkimi krokami reforma edukacji, budzi w nich wiele pytań i coraz większe obawy.

Najważniejsze zmiany w systemie oświaty

Obecna reforma edukacji to po części powrót do tradycyjnego systemu nauki: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Zmiany dotyczą zarówno szkół publicznych, jak i prywatnych czy dwujęzycznych szkół niepublicznych. Główną zmianą zachodzącą w procesie reformy to stopniowe wygaszanie szkół gimnazjalnych, których całkowita likwidacja nastąpi we wrześniu 2019 r. Gimnazja działające jako oddzielne szkoły, zostaną przekształcone w szkoły podstawowe, lice, technika, szkoły branżowe lub nawet całkowicie zlikwidowane, zgodnie z decyzją danej gminy. Z kolei gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół, zostaną włączone do danych szkół podstawowych lub liceum ogólnokształcących. W systemie edukacji pojawią się także dwustopniowe szkoły branżowe. Na potrzeby reformy została opracowana nowa podstawa programowa, która z roku na rok będzie wdrażana na poszczególne szczeble edukacyjne.

Co rodzice sądzą o zmianach w systemie edukacji?

Zaskakującym faktem jest to, iż znaczna większość rodziców wyraża pozytywne zdanie o planowanych zmianach, gdyż tradycyjny system 8-letniej szkoły podstawowej jest im dobrze znany. Mimo tego, wciąż wyrażają mnóstwo obaw i boją się o przyszłość edukacyjną swoich dzieci.

Jednym z głównych zmartwień rodziców związanych z reformą oświaty, jest przepełnienie szkół. Nowo powstałe klasy VII i VIII dołączą do dotychczasowych sześcioklasowych szkół podstawowych, przy jednoczesnej rekrutacji do klas I, czego skutkiem może być przepełnienie budynków szkół, a co za tym idzie, znacznego pogorszenia warunków nauczania. Prawdopodobnie w wielu przypadkach, zbyt duża ilość uczniów z powodu reorganizacji, będzie powodem do utworzenia filii szkoły i przenoszenia części uczniów do innych budynków, niekoniecznie będących blisko siebie. Będzie to ogromne obciążenie dla dyrektora, który to będzie sprawował nadzór nad uczniami i nauczycielami w szkołach od siebie oddalonych, czego skutkiem może być niedopilnowanie wielu ważnych spraw.

Kolejnym zmartwieniem rodziców jest opracowana „naprędce” nowa podstawa programowa. Wielu z nich sądzi, iż wprowadzi to ogromny chaos programowy, wynikający z braku starannie przemyślanych i opracowanych decyzji. Dodatkowo, obejmie ona wyłącznie dzieci, które we wrześniu będą szły do przedszkola lub do klasy I, IV i VII, co także wprawia rodziców w konsternację.

Rodzice uczniów w wieku gimnazjalnym, obawiają się o niedaleką przyszłość swoich dzieci. Jest to związane z harmonogramem zmian, a dokładniej dniem 1 września 2019 r. gdy nastąpi kumulacja uczniów w liceach ogólnokształcących, gdyż trafią tam ostatni uczniowie gimnazjum oraz pierwsi z VIII klas. Może wprowadzić to ogromny chaos do struktury organizacyjnej, gdyż każdy z tych roczników kontynuuje naukę według rozpoczętej wcześniej podstawy programowej oraz ścieżki edukacyjnej. Rodzice obawiają się wielu pomyłek podczas rekrutacji, o brak miejsc w liceach i prawdopodobne niedopracowanie rozwiązań zadowalających zarówno ostatnich gimnazjalistów, jak i pierwszych uczniów kończących VIII klasę.

Znaczna część rodziców jest zdania, iż zmiany są potrzebne w każdej dziedzinie życia, nawet tej dotyczącej edukacji. Jednak obawiają się, iż aktualna reforma nie jest do końca przemyślana i wprowadzona zbyt intensywnie. Każda zmiana dotycząca dzieci i ich ścieżki edukacyjnej powinna być przyjazna młodym uczniom i dopracowana w najmniejszych szczegółach. Bo to co powinno być najważniejsze w każdej zmianie w oświacie, to zapewnienie dzieciom jak najlepszej edukacji w naszym kraju owocującej w ich przyszłości.

Źródło: Academy International – Przedszkole dwujęzyczne Warszawa