oczyszczalnie ścieków

Podobnie jak w przypadku wielu innych inwestycji proekologicznych, możliwe jest uzyskanie dofinansowania również do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wysokość środków, o które można się ubiegać, różni się w zależności od warunków poszczególnych programów. Sprawdzamy, jakie programy pozwalają na pozyskanie funduszy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dotację.

Programy dofinansowujące przydomowe oczyszczalnie ścieków

Planując inwestycję w przydomową oczyszczalnię ścieków, warto zapoznać się z możliwościami jej dofinansowania. Obecnie pozyskanie dotacji jest możliwe na dwa sposoby. Po pierwsze, dofinansowania na oczyszczalnie ścieków udzielane są ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Po drugie, niektóre gminy prowadzą niezależne, lokalne programy proekologiczne, w ramach których rozdysponowują unijne środki finansowe na inwestycje takie jak między innymi biologiczne oczyszczalnie ścieków.

W ramach dofinansowania ze środków WFOŚiGW można uzyskać wsparcie sięgające 40% kosztów inwestycji, nieprzekraczające jednak kwoty 12 000 zł. Jak informuje ekspert z firmy MAWEX EKO budującej ekologiczne oczyszczalnie ścieków w Małopolsce: dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowane inwestycji, a więc zakup oczyszczalni, jej dostawa oraz roboty budowlane i montażowe. Dofinansowanie nie obejmuje natomiast opłat geodezyjnych, kosztów nadzoru czy wydatków związanych z pracami dodatkowymi, takimi jak ułożenie kostki brukowej czy zasianie trawnika po zakończeniu prac ziemnych.

Wysokość dofinansowania, które można uzyskać w ramach programów lokalnych, jest zależna od środków, jakimi dysponuje gmina. Dotacja może sięgać nawet 80% kosztów inwestycji.

Na jakie oczyszczalnie ścieków można uzyskać dofinansowanie?

Starając się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, trzeba spełnić kilka warunków. Dokładne wymagania określone są w regulaminach poszczególnych programów – zarówno lokalnych, jak i WFOŚiGW. Cechą wspólną wszystkich programów jest jednak fakt, że dofinansowania udzielane są na instalacje ekologiczne, a więc zgodne z normami oraz posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. Do takich instalacji należą biologiczne oczyszczalnie przydomowe, oczyszczające ścieki przy wykorzystaniu procesów biologicznego rozkładu materii. Są to między innymi oczyszczanie BioDisc, BioFicient czy BioSafe firmy Kingspan.

Pozyskanie dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zazwyczaj nie jest problematyczne, choć istnieje kilka czynników ograniczających możliwość skorzystania z programów. Barierą może być rodzaj oczyszczalni – musi być ona w pełni ekologiczna i posiadać odpowiednie atesty. Przeszkodę może stanowić plan rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej w okolicy. Ograniczeniem może być również charakter nieruchomości. Dofinansowania w ramach wspomnianych programów przyznawane są bowiem osobom indywidualnym, a nie przedsiębiorstwom.