Metal, by mógł znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia musi być poddany odpowiedniej obróbce. Do obróbki metalu wykorzystuje się procesy technologiczne, których przeprowadzenie ma na celu zmianę dotychczasowych właściwości fizycznych i chemicznych do wymaganych parametrów.

Metale to ogólna nazwa występujących w przyrodzie pierwiastków, które charakteryzuje dobre przewodnictwo elektryczne oraz cieplne. Od innych pierwiastków różni je metaliczny połysk o barwie od jasno srebrzystego na ciemno grafitowym kończąc. Najbardziej popularne metale to miedź, złoto, srebro, cez, rtęć, żelazo, glin oraz cyna. W większości przypadków występują w postaci stałej. Ze względu na swoje właściwości takie jak plastyczność, ciągliwość oraz kowalność znajdują bardzo szerokie zastosowanie zarówno we wszelkiego rodzaju gałęziach przemysłowych jak również przykładowo w branży jubilerskiej.

Możliwość wykorzystywania metali zapewnia ich zdolność do uzyskania dowolnie wybranego kształtu pod wpływem działania zewnętrznych czynników fizycznych. Metale ze względu na rodzaj zastosowanej technologii mogą być poddawane:

Obróbce skrawaniem
Obróbka skrawaniem obejmuje dwa procesy technologiczne. Pierwszym z nich jest obróbka wiórowa, która polega na uzyskaniu wymaganego kształtu metalu poprzez usuwanie jego nadmiaru specjalnie do tego celu przeznaczonymi narzędziami skrawającymi potocznie nazywanymi obrabiarkami. Drugą metodą jest obróbka ścierna. Wymagany kształt uzyskuje się poprzez wykorzystanie narzędzi z ziarnem ściernym takich jak tarcze, osełki, płótna ścierne, pasty, a nawet papier.

Obróbce plastycznej
Obróbka plastyczna to proces, w którym metal podawany jest naciskowi o wartości przekraczającej jego granicę wytrzymałości. Ta metoda jak wskazują źródła historyczne i odnalezione artefakty należy do najstarszych. Dzięki jej zastosowaniu metal nie tylko uzyskuje wymagany kształt, ale dodatkowo zmieniają się jego właściwości fizyczne. Obróbka plastyczna w zależności zarówno od właściwości metalu jak i wymogów dotyczących uzyskanych efektów wykonywana jest na gorąco, pół gorąco oraz zimno. Najbardziej popularne formy obróbki plastycznej to walcowanie, kucie, wyciskanie, ciągnienie oraz tłoczenie.

Obróbce cieplnej
Technologia obróbki cieplnej polega przede wszystkim na nagrzewaniu bądź chłodzeniu metalu z ustaloną dla każdego pierwiastka szybkością. Jej celem jest zmiana właściwości o charakterze mechanicznym oraz plastycznym metalu w stanie stałym. Często technologia obróbki cieplnej stosowana jest łącznie z wykorzystaniem obróbki mechanicznej bądź chemicznej. Podczas tego rodzaju obróbki metal poddawany jest: wyżarzaniu, hartowaniu, utwardzaniu cieplnemu, a nawet nasycaniu innymi pierwiastkami.

Obróbce chemicznej
Technologia obróbki chemicznej polega na chemicznym oddziaływaniu na metal czego efektem jest uzyskanie wymaganej powłoki pełniącej rolę ochronną. W ten sposób metalowe elementy zabezpieczane są przed korozją i w wyraźny sposób zwiększa się ich wartość wytrzymałości. Metal podczas obróbki chemicznej najczęściej poddawany jest nawęglaniu oraz węgloazotowaniu.

Obróbce cieplno chemicznej
Obróbce cieplno chemicznej ze względu na określony rodzaj właściwości poddawane są przede wszystkim stopy żelaza z węglem. Wykorzystując ten rodzaj technologii stali, żeliwie oraz staliwie zmieniają się właściwości chemiczne oraz fizyczne. Żelazo może być poddawane aluminiowaniu, azotowaniu, chromowaniu, naborowywaniu, nawęglaniu, siarkowaniu oraz węgloazotowaniu.

Artykuł przygotowany przez firmę APJ Sikora – precyzyjna obróbka skrawaniem CNC.