Spawanie elektronowe

Spawanie można wykonywać różnymi metodami. Jedną z najbardziej zaawansowanych jest spawanie elektronowe, a właściwie spawanie wiązką elektronową. Ta technika daje znacznie szersze możliwości niż inne sposoby spawania stosowane na szeroką skalę np. w przemyśle i budownictwie. Na czym polega spawanie elektronowe, jakie materiały pozwala łączyć i jakie są rezultaty?

Spawanie – na czym polega i co warto o nim wiedzieć?

Spawanie jest metodą łączenia elementów metalowych lub plastikowych. Materiał jest miejscowo nadtapiany, a następnie spawane części łączy się i ostudza. Jest kilka metod spawania, ale w każdej z nich konieczne jest wytworzenie dużych ilości energii cieplnej. Może ona pochodzić np. z palnika albo łuku elektrycznego. W przypadku spawania elektronowego źródłem ciepła jest wiązka elektronowa.

Nie wszystkie materiały są tak samo podatne na spawanie. Aby efekt był jak najlepszy, dobiera się metodę spawania odpowiednią do danego surowca. W przypadku stopów ich spawalność jest ściśle powiązana ze składem. Do niedawna niektóre metale, jak np. wolfram, uważano za zupełnie niepodatne na spawanie. Szczególnie trudne jest też łączenie elementów wykonanych z różnych materiałów.

Trzeba mieć świadomość, że wytrzymałość spoiny nie dorównuje wytrzymałości litych elementów. Może ona stanowić słaby punkt konstrukcji, dlatego nie zawsze da się korzystać z tej metody łączenia elementów. Parametry wytrzymałościowe są zależne m.in. od jakości surowca oraz umiejętności i precyzji spawacza.

Spawanie elektronowe – na czym polega?

Spawanie elektronowe to jedno z praktycznych zastosowań technologii próżniowych. Badania nad tym zagadnieniem prowadzi m.in. ITR (Instytut Tele- i Radiotechniczny).

Spawanie elektronowe polega na podgrzewaniu zespalanych elementów przy pomocy wiązki elektronowej. Najczęściej praca przebiega w próżni rzędu około -105 Tr. Urządzeniem wykorzystywanym do spawania elektronowego jest spawarka elektronowa, a generatorem wiązki jest działo elektronowe.

Spawanie elektronowe otwiera przed branżą spawalniczą nowe możliwości, ponieważ umożliwia łączenie materiałów, które dotychczas uznawane były za trudno spawalne. Można zespalać np. miedź z wolframem albo niobem. Co istotne, podczas spawania elektronowego spoinę tworzy się na krawędziach łączonych materiałów.

Spawanie elektronowe jest bardzo szybkie i wszechstronne zarówno pod względem tego, jakie materiały można łączyć, jak i z uwagi na szeroką gamę rodzajów spawów oraz głębokość przetopienia. Także pozycja spawania jest praktycznie dowolna, co rodzi ogromne możliwości tworzenia połączeń dotychczas nieosiągalnych tradycyjnymi metodami spawania.