instalacja wentylacji

Zapotrzebowanie na ciepło budynku to bardzo często wyliczany parametr.

Przydaje się nie tylko przy prywatnym stawianiu domu, ale również wszelkiego typu projektach publicznych. Oprócz strat wynikających z przenikania ciepła przez ściany, istotne są również straty ciepła pochodzące od wentylacji. Kiedy ich wpływu nie sposób zaniechać?

Publiczne obiekty pod kontrolą

Wentylacja odgrywa istotną rolę zwłaszcza przy obiektach publicznych. Mając przykładowo do dyspozycji halę, jej zapotrzebowanie na ciepło zależy w dużej mierze od wysokości oraz zastosowanego rozwiązania. Okazuje się, że projektowe składowe straty ciepła znacznie się od siebie różnią. Przy wysokich pomieszczeniach, w których intensywnie uprawia się sporty – instalacja wentylacji to wymóg konieczny.

Obliczenia tego typu wykonuje się według europejskich norm oraz w programach (te na papierze tylko sprawdzają słuszność tez). Pozwalają na oszacowanie i dobór systemu ogrzewania. To istotne, ponieważ duże budynki potrzebują skomplikowanych systemów. Ogrzewanie i wentylacja należą do podstawowych problemów projektowych.

Waga błędu

Mówi się, że każdy powinien odpowiadać za swoje błędy. Duża odpowiedzialność spoczywa na lekarzach. Nie uchronią się przed nią również inżynierowie. Złe informacje wpływają na niekompletny albo wręcz niewystarczający system. Mała pomyłka może zatem doprowadzić do katastrofy – wielokrotnego zwiększenia zakładanego budżetu inwestycji.

Przy obiektach użyteczności publicznej (określonych w ustawie), wentylacja grawitacyjna nie ma racji bytu. Możemy ją jednak swobodnie stosować w rozwiązaniach, w których temperatura nie odgrywa kluczowej roli. Sprawdzi się również w pomieszczeniach małych, gdzie straty nie będą odgrywały istotnej roli.

Zmieniające się przepisy

Zapotrzebowanie na ciepło wiąże się z określonymi wskaźnikami. Przepisy w zakresie budownictwa zmieniają się nieustannie. Chodzi w głównej mierze o zmniejszenie energochłonności budynków. Dlatego też wymagania rosną, a dopuszczalne wskaźniki maleją.

Świadectwa energetyczne powstają przy każdej nowej nieruchomości. Mają chronić nas przed wadliwymi, niekompletnymi rozwiązaniami. Duży wpływ na odgórne wymagania ma obecna polityka. Pomimo zmian rządów, nie zmienia się jednak ona w zakresie energochłonności kolejnych inwestycji.