CMMS

Prawidłowe funkcjonowanie wszystkich procesów realizowanych w przedsiębiorstwie wymaga dobrego współdziałania zaangażowanych w ich przeprowadzenie osób, niezależnie od ich miejsca w strukturze oraz działu, w obrębie którego pracują. Jednym z rozwiązań ułatwiających osiąganie tego celu jest daleko posunięta integracja używanych systemów komputerowych, co pozwala na przyspieszenie i zautomatyzowanie wielu funkcji.

Jakie jest znaczenie systemów CMMS i ERP?

Procesy wykonywane w ramach standardowej działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego obejmują wiele zadań realizowanych „na pograniczu” poszczególnych działów. Będzie tak np. w przypadku planowania i nadzorowania produkcji oraz kontroli nad jej przebiegiem. Bieżące działanie poszczególnych maszyn i urządzeń jest zwykle domeną działu produkcji i zatrudnionych w nim operatorów. W większych firmach nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sprzętu od pojedynczych stanowisk po całe linie technologiczne czuwają służby utrzymania ruchu, które nie tylko kontrolują bieżące zużycie poszczególnych elementów i niezbędnych do działania maszyn materiałów oraz mediów od smarów po obieg chłodziwa, ale również planują konieczne naprawy i konserwacje. Układaniem harmonogramów produkcji oraz prognozowaniem zużycia materiałów, ale zwykle również zakupami części zamiennych zajmują się z kolei działy związane z logistyką i planowaniem operacyjnym. Większość czynności jest jednak realizowana z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania – systemu ERP (Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Execution System) czy CMMS (Computerised Maintenance Management System).

Co daje połączenie procesów realizowanych w ramach ERP i CMMS?

Integracja działania systemów ERP i CMMS, a także MES oznacza znaczne usprawnienie poszczególnych procedur i przyspieszenie realizacji konkretnych procesów. W ramach funkcjonowania systemu MES generowane są informacje o obciążeniu i zużyciu wykorzystywanych maszyn i urządzeń. Dane na ten temat pozwalają na przekazanie do systemów CMMS rekordów umożliwiających oszacowanie czasu, jaki upłynie, nim będą one wymagały wymiany. To z kolei daje podstawy do zamówienia odpowiednich podzespołów lub materiałów w ramach systemu ERP. Swobodny przepływ informacji między tymi systemami oznacza zaangażowanie w cały proces mniejszej liczby pracowników i działanie z wyprzedzeniem, a jednocześnie gwarantuje możliwość rejestrowania czasu i kosztów związanych z całą operacją. Dla połączenia całości w spójny i dobrze działający mechanizm niezbędne będzie jednak właściwe przydzielenie kolejnych funkcji konkretnym systemom.

Wsparcie w procesie integracji systemów informatycznych wykorzystywanych w firmie produkcyjnej można uzyskać, korzystając z usług firmy Novacura, dostarczającej rozwiązania dla biznesu, w tym oprogramowanie Novacura Flow.