Wskazania do wykonania biopsji piersi
Biopsje piersi są wykonywane w celu uzyskania możliwości dokładnej diagnozy zachodzących zmian chorobowych. Zabieg...