Nieformalne związki, takie jak np. konkubinat stają się z dnia na dzień coraz bardziej popularne, ponieważ wiele osób uważa, iż po ślubie wszystko zaczyna się nagle psuć, przez co dochodzi do rozpadu związku

. Warto jednak wiedzieć o tym, iż życie w związku nieformalnym ma zarówno swoje zalety, jak i wady, z którymi warto się zapoznać, decydując się na życie z daną osobą w konkubinacie.

Prawa majątkowe

Partnerów, którzy żyją w konkubinacie, tak naprawdę nie łączy żadna wspólnota majątkowa i wspólnie nie nabywają oni żadnych praw, przez co każda osoba tak naprawdę żyje na własny rachunek. W trakcie trwania takiego związku zarówno kobieta, jak i mężczyzna mogą inwestować w dobra, z których razem korzystają, jednak z formalnego punktu widzenia dana własność należy wyłącznie do jednej osoby. Z tego też względu, w razie rozstania osoba, która nie jest właścicielem majątku, może się starać o odzyskanie włożonego wkładu, jednak w praktyce nie jest to wcale takie łatwe.

Dzieci

W przypadku małżeństwa po urodzeniu się dziecka otrzymuje ono nazwisko aktualnego partnera, nawet jeśli nie jest on biologicznym ojcem. W przypadku konkubinatu wygląda to nieco inaczej, ponieważ mężczyzna, aby uznać dziecko, musi złożyć do kierownika USC oświadczenie woli o uznaniu dziecka, jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy partnerka nie pozostaje w formalnym związku małżeńskim.

Zobacz również: Samotne wychowanie dziecka

Dziedziczenie

Zgodnie z ustawą konkubenci nie dziedziczą po sobie, jak ma to miejsce w przypadku małżeństwa. Taki stan rzeczy oczywiście jest bardzo niesprawiedliwy zwłaszcza w sytuacji, gdy partnerzy żyli ze sobą wiele długich lat, w których trakcie dorobili się wspólnego majątku, a na końcu okazuje się, że zgromadzony przez całe życie majątek należy się osobie, z którą nie utrzymywano żadnego kontaktu.

Zalety konkubinatu

Najważniejszymi zaletami konkubinatu jest to, iż partnerzy nie są odpowiedzialni za zobowiązania drugiej osoby, a poza tym związek można zakończyć w każdej chwili, bez konieczności przeprowadzenia sprawy rozwodowej, jak ma to miejsce w przypadku małżeństwa.