Jednym z podstawowych surowców, stosowanych się w budownictwie są kruszywa – sypkie materiały, z których produkuje się zaprawy murarskie lub wykorzystuje do budowy dróg. Kruszywa możemy podzielić na naturalne (takie jak żwir oraz piasek) oraz sztuczne, w tym te powstające jako produkt uboczny procesowych hutniczych – jednym z nich jest żużel stalowniczy, nazywany również konwerterowym.

Czym jest żużel stalowniczy

Żużel stalowniczy powstaje jako produkt uboczny podczas procesu konwerterowego, którego głównym celem jest przetworzenie żelaza surówkowego na stal. Żużel to ciemnoszara skała o chropowatej, kanciastej strukturze – z wyglądu przypomina nieco bazalt. Do jego najważniejszych właściwości należy wysoka odporność na ściskanie, szlifowanie, zamarzanie i odwilż, szorstkość ziaren oraz niska nasiąkliwość.

Zastosowanie żużlu stalowniczego

Ze względu na wyżej wymienione właściwości żużel stalowniczy zdobywa coraz większą popularność jako materiał do budowy dróg. Posiada on ciekawą właściwość, mianowicie – nie osiada w gruncie. Dzięki temu nie istnieje ryzyko, że pierwsza warstwa drogi obniży swój poziom i zniszczeje, położenie kolejnych warstw jest możliwe praktycznie od razu. Ta sama właściwość sprawia, że drogi wykonane z żużlu stalowniczego są mniej podatne na uszkodzenia powstające w drodze zwykłej eksploatacji (np. na powstawanie kolein) – krótko mówiąc budowa i konserwacja dróg jest bardzo szybka i nie obłożona nadmiernymi kosztami.

Wysoka odporność na zamarzanie w połączeniu z niską absorpcją wody sprawia, że nawierzchnie wykonane z żużlu stalowniczego są mniej narażone na erozję w trakcie zimy. Żużel stalowniczy jest również materiałem o wyższym niż kruszywa naturalne czynniku PSV, czyli Polished Stone Value – wartości określającej podatność materiału na polerowanie. Jest to dobra informacja dla kierowców, gdyż nawierzchnie wykonane z użyciem żużlu stalowniczego zapewniają bardzo dobrą przyczepność nawet podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych – a więc znacznie poprawiają bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.

Jednym z wiodących na polskim rynku producentów kruszyw hutniczych, w tym żużlu stalowniczego, jest firma Ekoprod.