wzorce masy

Wagi to jedno z podstawowych urządzeń stosowanych w wielu branżach. W większości z nich poprawność wskazywanych przez nie pomiarów ma natomiast kluczowe znaczenie. Dlatego też muszą być one regularnie kalibrowane z wykorzystaniem specjalnych odważników, określanych wzorcami masy. W tym artykule skupiamy się więc właśnie na nich, omawiając: czym są wzorce masy, w jaki sposób przeprowadza się z ich użyciem kalibracje wag oraz jakie normy muszą one spełniać.

Czym są wzorce masy?

Wzorce masy to certyfikowane odważniki, które służą do kontrolowania poprawności pomiarów wykonywanych z zastosowaniem wag oraz ich kalibracji. Dzięki nim można w precyzyjny sposób określić niepewność pomiaru w miejscu jego wykonywania oraz sprawdzić stopień dokładności wykonywanego ważenia. Dlatego też powinny one spełniać wymagania międzynarodowej organizacji metrologicznej O.I.M.L. Potwierdzeniem ich właściwej jakości i spełnianych przez nie norm są natomiast świadectwa wzorcowania, które są wystawiane w Polsce przez Akredytowane Laboratoria Wzorcujące lub Urząd Miar.

Rodzaje wzorców masy

Wzorce masy dzielą się na 5 rodzajów ze względu na ich przeznaczenie. W związku z tym w na rynku między innymi w ofercie producenta wag elektronicznych Axis znaleźć można odważniki wzorcowe:

  • E1 oraz E2, które stosowane są do wag analitycznych I klasy, o dużej rozdzielczości,
  • F1 wykorzystywane do wag analitycznych oraz precyzyjnych I i II klasy,
  • F2 stosowane do precyzyjnych wag laboratoryjnych oraz technicznych klasy II,
  • M1 używane do wag przemysłowych oraz handlowych III klasy, 
  • M2 oraz M3 stosowane do wag technologicznych i przemysłowych III klasy. 

Kalibracja wag z zastosowaniem odważników wzorcowych

Kalibracja wagi z zastosowaniem odważników wzorcowych wymaga przede wszystkim odpowiedniego dobrania ich klasy do rodzaju urządzenia pomiarowego na podstawie tabeli danych zamieszczonych w jego instrukcji. Sama kalibracja powinna być przeprowadzana natomiast za pomocą wzorców masy przechowywanych w tej samej temperaturze co urządzenie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności, staranności i dokładności. Co istotne wagi legalizowane, stosowane w handlu, aptekach czy też laboratoriach analitycznych i placówkach medycznych nie mogą być kalibrowane samodzielnie, a wyłącznie przez uprawnione do tego jednostki. 

Podsumowując, wzorce mas stosowane są nie tylko do kontroli poprawności działania wag, ale także ich kalibrowania. Przy ich doborze najważniejsze jest natomiast to, aby były one produktami certyfikowanymi i dostosowanymi do kalibrowanego urządzenia.