Uczmy się na błędach
Pomyłki w cyfrowych bazach da nych mogą być groźne. Pierwsza wizyta u nowego lekarza zwykle rozpoczyna się od...