Każdy projekt domu powinien zwierać informacje dotyczące wyboru materiału do ocieplania domu oraz jego parametry. Pozwoli to spełnić oczekiwania inwestora i w bardzo jasny sposób określi wytyczne dla wykonawcy.

Czym jest dokumentacja projektowa? To nic innego jak zbiór danych, parametrów, wytycznych i ustaleń poczynionych przez projektanta w uzgodnieniu z inwestorem mieszczących się w granicach wymagań formalnych i obliczeń konstrukcyjnych.

Najistotniejszymi parametrami, jakie powinny być określone w projekcie domu są te, które dotyczą wyboru izolacji cieplnej. Za komfort mieszkańców i koszty eksploatacji budynku odpowiada ocieplenie domu. Biorąc pod uwagę bieżące i przyszłe wymagania, jakie stawiają warunki techniczne należy rozważyć jaki materiał wybrać: styropian biały, styropian grafitowy a może jeszcze coś innego. Jak pokazuje praktyka, informacje zawarte w projekcie często są niekompletne i niewystarczające.

Najważniejszym parametrem, który decyduje o wyborze konkretnej odmiany styropianu jest współczynnik przewodzenia ciepła zwany lambdą. Dzięki określeniu tego współczynnika wykonawca czy inwestor może wybrać odpowiedni materiał izolacyjny. Kolejnym istotnym parametrem w opisie technicznym jest podanie dokładnej grubości i odmiany płyt styropianowych.

Dobrze wykonany projekt budynku poza grubością i wartością współczynnika lambda uwzględnia wszystkie inne czynniki mogące wpływać na tzw. pracę izolacji, w skład której wchodzi obciążenie podłóg, posadzek i stropów, obciążenie śniegiem i wiatrem oraz możliwość pracy izolacji w warunkach wilgotnych, czy okresowego nawodnienia.

Jakie zatem parametry (poza grubością płyt i współczynnikiem lambda) powinien w stopniu minimalnym uwzględniać projekt budynku pod kątem właściwości styropianu. Poniższe oznaczenia znajdziemy również na opakowaniach styropianu, dokumentacji technicznej i karcie technicznej.

Ściany i fasady:

  • wytrzymałość na rozciąganie – TR
  • wytrzymałość na zginanie – BS

Podłogi i posadzki oraz dachy:

  • wytrzymałość na ściskanie – CS (10)
  • wytrzymałość na zginanie – BS.

Ściany fundamentowe i piwniczne:

  • wytrzymałość na ściskanie – CS (10)
  • wytrzymałość na zginanie – BS
  • nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu – WL(T).
  • zanurzeniu – WL(T).

Poza wskazaniem przez projektanta wyżej wymienionych parametrów, poprawnie wykonany projekt powinien zawierać także obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród oraz określać charakterystykę energetyczną budynku.