zbiórka odpadów

Odpady komunalne produkowane są przez gospodarstwa domowe i wymagają odpowiedniej segregacji, zanim zostaną wywiezione. Selektywna zbiórka takich odpadów przyczynia są m.in. do ograniczenia nadmiernej eksploatacji surowców, zmniejszenia ich wydobycia oraz do wykorzystywania surowców wtórnych do produkcji. Jak segreguje się odpady komunalne?

Na czym polega selektywna zbiórka odpadów?

Selektywna grupa odpadów dzieli się na pięć podstawowych frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane oraz BIO. Do szkła można wyrzucać wszelkie butelki i słoiki oraz szklane opakowania. Papier i makulatura to z kolei różne opakowania papierowe, karton, tektura, gazety itd. Do tworzyw sztucznych należy wyrzucać odkręcone i zgniecione plastikowe butelki, opakowania po produktach spożywczych, folie aluminiowe itd. Do pojemnika z odpadami zmieszanymi wyrzucać można natomiast wszystko to, czego nie da się odzyskać w trakcie recyklingu – poza odpadami niebezpiecznymi. Odpady BIO to z kolei różnego rodzaju odpadki warzywne, owocowe, skoszone trawy, resztki jedzenia. Jeśli potrzebujesz pomocy w zbiórce śmieci, to odbiór odpadów komunalnych spełni Twoje oczekiwania!

Jakie korzyści dla środowiska ma selektywna zbiórka odpadów?

Najważniejszą zaletą sortowania odpadów komunalnych, jest wspieranie środowiska naturalnego. Recykling papieru czy tworzyw sztucznych pozwala ponownie wykorzystać te surowce. Wrzucając kartony czy inne elementy do odpowiednich pojemników na śmieci, można pozyskać surowce, które będą ponownie wykorzystane, a papier z nich wytworzony, trafi ponownie do Klientów – bez potrzeby wycinania kolejnych drzew. Segregacja przyczynia się też do zmniejszenia ilości śmieci, które trafiają do zbiorników wodnych, lasów czy miast i zagrażają życiu wielu zwierząt. Warto także pamiętać, że odpady posegregowane, znacznie łatwiej poddaje się recyklingowi. Kompleksowy odbiór odpadów oferuje m.in. LEKARO, które dba o kwestie związane z ekologią.

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych – jakie ma zalety?

Wiele osób uważa segregację odpadów komunalnych jako przykry obowiązek. W rzeczywistości jednak należy pamiętać o tym, że jest to nie tylko krok do poprawy środowiska naturalnego, ale oszczędność pieniędzy. Wynika to ze stawki za odbiór posegregowanych odpadów – jest niższa, niż w przypadku tych, które nie są segregowane. Poza tym produkcja nowych elementów, do których wykorzystuje się śmieci odbierane przez firmy świadczące usługi odbioru surowców wtórnych, wymaga mniejszej ilości energii i wiąże się z wydawaniem mniejszej ilości pieniędzy.